Megújulásunk támogatója:  
szakmai kérdések
témák listája

Összesen: 3 db hozzászólás

Lacipap hozzászólásai | válasz erre | 2008-09-24 19:55:04  (83)
Kedves szépmíves! Köszönöm az előző értékelésedet! Természetesen folytatjuk a kutatást a kőkereszt ügyében, nem baj ha két év alatt lesz eredmény, mi az az elmúlt kettőszáz évhez képest! A következő dolgokkal jutottunk előbbre: - megvan a kataszteri térkép ( hozzáférhető. ) - Vaskó Pál az egri érsekség főépítésze ad a kőkeresztről műszaki leírást - Nagytálya önkormányzata 2008.09. 25.-i ülésén felterjeszti helyi műemléki védelemre - Hevesi László Nagytálya egyházközség világi elnöke, minden segítséget megad és felveszi a kapcsolatot az egyházi levéltárral ( Kiss Péter levéltár vezető ) - Dr. Csókay Csaba fölveszi a kapcsolatot Tikovits Ernővel ( Szent István rádió munkatársa ) - van egy térképünk 1913-as évből ( hadi térkép ) amin mint tájékozódási pont szerepel - vagyok én: fényképek elkészítése ! ( csak egy kis jobb idő legyen! ) Továbbra is várom értékeléseidet. Köszönettel:Lacipap
[ előzmény : (82)  szépmíves , 2008-09-20 11:47:01]

szépmíves hozzászólásai | válasz erre | 2008-09-20 11:47:01  (82)
Kedves Lacipap! Először is gratulálok a rengeteg ponthoz és persze, személyesen is köszönöm azt a sok munkát, figyelmet, anyagi és időbeli ráfordítást, amibe e pontjaid megszerzése "belekerült". Ami a legegyszerűbb kérdés: természetesen sem a műemlékké nyilévánítási eljárás, sem pedig egyáltalán a műemlékké nyilvánítás nem kerül pénzbe senkinek, így a tulajdonosnak ill. a védettség kezdeményezőjének is ingyen van. Amúgy a KÖH-nek törvényben leírt feladata "új" műemléki értékek felkutatása és védetté nyilvánításának kezdeményezése. Így aki ilyen kezdeményezéssel él, az a műemlékvédelem, mint deklarált KÖZÉRDEK érvényre jutásán át, lényegében a mi munkánkat is segíti... A védetté nyilvánítást a jogszabály szerint bárki (pl. tulajdonos, civil szervezetek, önkormányzat, szakmai szervezetek) kezdeményezheti, ill. természetesen maga a KÖH is "hivatalból" kezdeményez védéseket. Formailag az előbbi úgy zajlik, hogy a kezdeményezőnek kell írnia egy levelet a KÖH-nek (vagy a területi irodáknak, pl. hozzánk a KÖH Észak-magyarországi Irodának a 3530 Miskolc, Rákóczi utca 11. szám alá, vagy pedig a budapesti központba a Védési Osztályhoz, 1014 Budapest, Táncsics utca 1.). Ebben lehetőleg minél több olyan anyag, fotó, leírás, ha van, cikk, publikáció legyen benne, ami a védettséget indokolhatja. Jó, ha küldessz fotókat, vagy alaprajzokat, kataszteri térképet, ha van Neked ilyesmi. De ha semmi sincs, csak a Te szöveged, az is megteszi. A kezdeményezőnek koránt sem kell "szakértőnek", építésznek, netán művészettörténésznek lennie. Elég, ha egy jó szemű, az értékek megőrzése mellett kiállni hajlandó, rendes magyar ember... (Ilyen egyszerű...) A kezdeményezést aztán az erre hivatott, országos rálátással és gyakorlattal rendelkező KÖH-ös szakemberek veszik kezükbe. Megvizsgálják, hogy valóban rendelkezik-e a felterjesztett épület, építmény ún. "műemléki értékkel" vagy sem. Ha igen, tudományos dokumentációt készítenek róla, amihez levéltári, stb. kutatásokat is végeznek. Ezek után kerül a tervezet a kulturális miniszter úr asztalára, aki egyszemélyben eldönti, hogy műemlékké nyilvánítja-e ezt vagy azt az épületet, vagy sem. Gyors döntéssel nem biztathatok senkit. Dr. Hiller István legutóbb majd' 2 éve, tavaj év elején írt alá műemléki védelemről szóló rendeletet... Ezért most kiemelten nagy a "sorbanállás", hisz a védésre előkészített, felterjesztett épületek sora csak gyűlik, gyűlik... De ez persze, ne kedvetlenítsen el senkit - ha lehet! Továbbra is várjuk a javaslatokat, amelyeket mi komolyan is szoktunk venni és ami ránk tartozik, azt megtesszük annak érdekében, hogy minél hamarabb védettek lehessenek az arra méltó értékek... További jó műemlékvadászatot kívánok mindenkinek!
[ előzmény : (78)  Lacipap , 2008-09-18 12:13:25]

Lacipap hozzászólásai | válasz erre | 2008-09-18 12:13:25  (78)
Kedves Szépmüves! A játékban elért pontjaim alapján, szeretnék műemlék nyilvántartásba vétetni egy kőkeresztet, ami helyeleg Nagytályán található.(Berki kőkereszt).Papírjai megvannak.A kereszt 1815-ből való.A kereszt fel van újítva, Dr Csókay Csaba állatorvos nagyon szívén viseli a kőkereszt sorsát. A felújítás költségeit is Ő állta. A kereszt kibontását az elvadult környezetből saját maga végezte több napon át. A nagytyálya önkormányzata és lakossága nem zárkozik el a műemlék vedettség alá helyezés elől. Egy kérdésük van,hogy ez az önkormányzatnak mibe kerül? A kőreresztről van képem és koo-k.is, de biztonság kedvéért mégegyszer bemérem!