Megújulásunk támogatója:  

Európa öröksége a magyar állam bölcsője

A kapuban elhelyezett emléktábla figyelmezteti a látogatót arra, hogy az Európai Örökség egyik helyszínén jár. Az esztergomi vár néhány évtizede csupán szétdúlt romhalmaz volt, ma évszázadok emlékeiről mesélnek a bemutatott falak. Kalauzol az igazgató, Horváth Béla.

2009. augusztus

A riportok a Közkincs címû mûemlékvédelemmel, régészettel, mûtárgyvédelemmel foglalkozó magazinban hangzottak el a Klubrádióban. Mivel a riportok esetenként több évesek, azért nem minden elemükben tükrözik a jelenlegi állapotokat.

A riportokat a Közkincs szerkesztõ-mûsorvezetõje, Kovács Olivér készítette. A hanganyagok egészének, vagy részleteinek másolása, azoknak ismételt közzététele tilos!