Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Nagytoronya
A templom legjelentősebb része a románkori hajó, nyugati végén karzattal, mely toronyban folytatódik. Patrocíniuma 1335-től Szent Mihály. A nagytoronyai beálló középtornyos nyugati karzatnak – helyileg, formailag és az építéshez használt azonos méretű téglák alapján is – legközelebbi ana...
Szent Rozália temető Szent Rozália temető, Kassa
A temetőt az 1710-ben a városban pusztító pestis áldozatai számára nyitották meg. (Korábban a temetések a városi templomok körül kijelölt sírkertekben zajlottak, de ennek a gyakorlatnak a nagy járvány- és fertőzésveszély miatt véget kellett vetni.) A temető északi szélén Kassa városa 1714-15-ben káp...
Sarlós Boldogasszony temetőkápolna Sarlós Boldogasszony temetőkápolna, Szentjobb
1769–1772 között építették, barokk stílusban. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. 1855-ben kirabolták, s csak 1865-ben tetette rendbe Bunyitay Vince, Szentjobb akkori plébánosa. 1888-ban javították, új tornyot építettek. 1958-ban felújították. Orgonáját a plébániatemplomból hoz...
Temetőkápolna Temetőkápolna, Pinkafő
A település mai neve már 1289-ben olvasható a forrásokban (Pinkafelde). A terület 1644-től a Batthyány család uradalma. A mai temetőkápolna 1835-ben épült a romantikus historizmus stílusában. Carl Roesner bécsi építész korai munkája. Négyszögletes alaprajzú, egyszerű tömegű, nyereg tetős építmény...
Unitárius templom Unitárius templom, Kövend
A falu 1291-ben Kuen néven jelentkezik a forrásokban, 1291-ben Kuend, 1587-ben Kövend formában fordul elő. Oklevelek nem beszélnek középkori templomról, de 1408-ból plébánosa ismeretes. A templom csúcsíves építése középkori eredetét tanúsítja. A templomhajó torony felőli része, a torony alatti ka...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink