Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kálvária Kálvária, Szenttamás
A településen először 1868-ban merült fel a katolikus közösségben egy Kálvária építésének gondolata. 1869-re elkészültek a tervek, kijelölték az építkezés leendő helyszínét egy folyóparti dombon és elkülönítették az építésre szánt 1500 forint összeget. 1870-re már az elkészült Kálváriáról olvashatu...
Várhegyese Várhegyese, Makfalva
A Marosmelléki dombvidék Nyárádmelléki ágában, a Kis-Küküllő jobb partjától mintegy 200-300 m-re fekszik Makfalva község. A községtől keletre vezető földúton, romos épületek között elhajtva, átkelünk a Kis-Küküllő hídján, majd a faluhoz tartozó cigánytelephez érkezünk. A telep keskeny főutcáján déln...
Főtéri lakóház Főtéri lakóház, Németújvár
A településen jelentős prehistorikus és római kori régészeti lelőhely van. Első említése 1157-ből való, II. Géza ekkor engedi meg a bencés kolostor felépítését. 1180-ban épül fel a vár, s a település ekkor kapja a novum castrum (új vár) nevet. A falu a vár körül fejlődött ki. A vár a török korban fo...
Postás emlékmű Postás emlékmű, Turjaremete
A kis Ung megyei, középkori eredetű település az újkorban vasgyáráról volt híres. Legnépszerűbb termékeik közé tartoztak a művészi kivitelű vaskályhák, melyek közül a szerencsésen fennmaradt példányok ma már múzeumok féltett darabjai. Valószínűleg a vasgyár jelenlétének köszönhetjük a község legé...
Almakerék vára Almakerék vára, Almakerék
Almakerék falu délkeleti szélén, közvetlenül az utolsó házak fölé emelkedő kis dombtetőn állhatott Almakerék vára. A. A. Rusu szerint eredete a XIII-XIV. századra tehető, felszínén régészeti kutatásra eddig még nem került sor. A domb ovális platójának mérete 15m x 45m. A platót a keleti oldalon e...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink