Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Matzenauer-kastély Matzenauer-kastély, Pártosfalva
A kastély építtetője vélhetőleg a Hertelendy család vagy Keöszeghy Antal főszolgabíró volt 1800 körül. Az Őrség szlovéniai részén, a goricskói Pártosfalván található Matzenauer-kastélyrom hányattatott sorsú épület, ami a teljes pusztulás előtt áll. Pedig a kisebb méretű, egyemeletes kastély neokla...
Ólubló vára Ólubló vára, Ólubló
A Magyar Királyság É-i határán létesült fontos kereskedőváros a 14. században indult rohamos fejlődésnek, ekkor ért el szabad királyi városi rangot. Várát az 1300-as évek legelején emelték a település fölötti Hegyeskőn. Ekkor épülhetett a vár legősibb része, a felső-vár kerek, zömök öregtornya, mel...
Szentháromság-oszlop Szentháromság-oszlop, Kassa
A nagy múltú kassai Domonkos templom és kolostor által dominált piactér keleti szélén, a poligonális templomszentélytől keletre, kis vaskerítéssel kerített terület közepén emelkedik a homokőből faragott, barokk stílusú Szentháromság-oszlop. Hasáb alakú alső elemének előoldalán domború megformálású c...
A középkori plébániatemplom romja A középkori plébániatemplom romja, Péterfalva
Péterfalva (Petersdorf, Petreşti) község a Szebeni-havasokhoz tartozó Szerdahelyi- és Szászsebesi-hegységet elválasztó, itt É-ra tartó Sebes folyócska mellett fekszik. A helység 1309-ben villa Petri néven jelentkezik a forrásokban. 1320-ban villa Petri, 1345-ben Peturfalua, 1488-ban Petersdorf, 1506...
Szent Jeromos temetőkápolna Szent Jeromos temetőkápolna, Hum
A Szent Jeromos tiszteletére szentelt temetőkápolna hozzávetőlegesen keletelt, egyhajós, keleti részén egyenes záródású, a hajóval megegyező magasságú és szélességű szentéllyel zárt román stílusú, 12-13. századi épület. A belsejében értékes glagolita feliratok, illetve középkori falképek vannak. Ált...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink