Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Rákóczi-ház Rákóczi-ház, Munkács
Az épület a Rákóczi család városi rezidenciájaként épült a XVII. sz. közepén. I. Rákóczi György 1633-ban lett a munkácsi vár és uradalom birtokosa, így a kastély építése valószínűleg az ő nevéhez fűződik. A jelenlegi U alaprajzú, egyemeletes épület észak-nyugati szárny volt az eredeti Rákóczi-ház, a...
Steinhausz-ház (Szepesi Ház) Steinhausz-ház (Szepesi Ház), Lőcse
Az Árpád-kori eredetű szász telepes város, Lőcse, a hagyomány szerint az 1241-42-es tatárjárást követően települt mai helyére. A pusztítást kiheverve már a 14. században az ország egyik fontos kereskedővárosává vált, hogy aztán a középkor idején a szepességi száz terület egyik gazdasági, kulturális...
Római katolikus plébániatemplom Római katolikus plébániatemplom, Csíkszentmihály
A falu Csíkszeredától 13 km-re északra, Vacsárcsin túl, a Rákos-patak völgyében fekszik. A települést először a pápai tizedjegyzékben említették 1332-ben S. Michaele néven, később az 1567. évi adóösszeírásban 64 kapuval szerepelt. A falu központjában, az országút mellett, enyhe magaslaton emelked...
Szent-Iványi - Jeszenszky kastély Szent-Iványi - Jeszenszky kastély, Bélád
1286-ban a gímesi váruradalom része, később a Berehényi, Majthényi, Jeszenszky és Szent-Iványi családoké volt.1573-ban kirabolta a török A Szent-Iványi család béládi kastélya a 18. század végén épült barokk stílusban. 1874-ben neoklasszicista stílusban bővítették. Az épületet szép park veszi...
Vármaradvány Vármaradvány, Márkaszék
A Szilágy megyei Margitta és Szilágynagyfalu közötti út közepe táján kell dél felé letérnünk Márkaszék (Marca) felé. A községet kelet-nyugati irányban kettészelő Berettyótól északra eső falurészen nyugat felé végighajtva, a falut elhagyva egy kőbányához érkezünk. A bánya területén áthaladva és továb...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink