Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Evangélikus templom Evangélikus templom, Szászörményes
A Küküllőközi dombvidék területén, a Szt. Iván patak mellett fekszik Szászörményes (Irmesch, Ormeniş) falu, melyet először 1319-ben „villa Ermeu” néven említ oklevél. 1370-ben a szász lakosságú településnek már plébániatemploma van, ekkor Miklós a plébánosa. 1374-ből István plébános i...
Halomsírok Halomsírok, Csém
Csém területe a határában felfedezett, a korai vaskori Hallstatt-kultúra népe által létrehozott halomsírok miatt a térség legrégebb óta lakott településének számít. Csém jelenlegi helyén pedig 1244-ben már biztosan állt egy falu, amit ekkor villa Chem néven említenek. 1532-ben a török pusztítás sor...
Segner-kúria Segner-kúria, Pozsony
A fallal körülvett pozsonyi polgárváros főkapujának számító Mihály-kapu utcájának nyugati oldalán, zárt sorban, utcafronton álló, négyszintes, nyeregtetős, ma cseréppel fedett patríciusházat Andreas Segner pozsonyi városbíró építtette 1648-ban későreneszánsz stílusban. Az \"U\" alaprajzú épület utca...
Szent Kereszt templom és harangtorony Szent Kereszt templom és harangtorony, Késmárk
A plébániatemplom a korábbi román stílusú templom helyén épült 1444-1486 között gótikus stílusban. A különálló harangtornyot az 1590-es években építették. Pártázata nagyon jó állapotban maradt meg.
Appony vára Appony vára, Appony
Az egykor királyi adományból kapott területen a Csák nemzetség építtetett szabálytalan ellipszis alakú toronnyal ellátott várat a 13. század végén, első okleveles említése 1300-ból származik. Az előbb ismét királyi birtokba került várat az Apponyiak őse Cseklészi Miklós, illetve vejének, Őri Péterne...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink