Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Miklós templom Szent Miklós templom, Bán
A ránk maradt írott forrásokban a település temploma először az Árpád-korban, 1232-ben tűnik fel. A mai, keletelt tengelyű, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, masszív kinézetű, gótikus stílusú templom legkésőbb a 15. században épülhetett fel egy alacsonyabb dombra. Nyugati homlokzatában álló tornya...
Szent Mihály körtemplom maradványai Szent Mihály körtemplom maradványai, Besztercebánya
Besztercebánya egyike a középkori Magyar Királyság legjelentősebb városainak. A német földről ide telepített bányászok hamar felvirágoztatták településüket, amely évszázadokig a Felvidék egyik leggazdagabb szabad királyi városa volt. Bányászkodása mellett jelentős volt polgárainak kézműipara és rész...
Márai Sándor lakóháza Márai Sándor lakóháza, Kassa
A kassai középkori óváros egyik kevésbé előkelő, NY-i utcájában meghúzódó, egy emeletes, 19. századi, eklektikus küllemű, polgári lakóház. Homlokzatának leghangsúlyosabb eleme a bejárati kapu fölötti zárt erkély. Ebbe a házba költözött 1915-ben a Grosschmid család, köztük márai Grosschmid Sándor Kár...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Doborka
A Szebeni-havasokhoz tartozó Szerdahelyi hegyág É-i részében, a Doborkai patak mellett fekszik Doborka község 1309-ben Dobrica, 1330-ban Duburka, 1334-ben Doborca, 1488-ban Doborcka néven jelentkezik az okiratokban. 1309-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa, János szerepel a gyulafehér...
Kerekes-ház és környezete Kerekes-ház és környezete, Ungvár
Az eklektikus stílusú épület 1873-ban épült, kb. 10 éve lebontották és eredeti stílusban visszaépítették. Ma szálloda van benne. A lakóház a Kerekes orvos-család tulajdona volt. Kerekes Istvánt a szegények orvosának is nevezték, mert soha nem kért pénzt a szegény betegektől. Fia Kerekes Ferenc is j...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink