Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Forgáts- (Rothadó-, József-) kapu maradványai Forgáts- (Rothadó-, József-) kapu maradványai, Kassa
A 12. században létrejött Kassa első városerődítései a tatárjárás (1241-42) után épültek. A viszonylag vékony falak 36 hektáron övezték az ovális alaprajzú várost, melyet középen kettéosztott az É-D-i irányban folyó Csermely-patak. A vízfolyás által kijelölt, középen kiszélesedő fő utca két végén vo...
Daniel-kastély Daniel-kastély, Olasztelek
A Daniel család története a településen a 17. századig nyúlik vissza. 1621-ben kapta meg Daniel Mihály, Háromszék kapitánya új birtokait Bethlen Gábortól, mellyel megindult kastélyuk építése is. A kastélyt a későreneszánsz stílusjegyek uralták építésekor, amelyre még ma is sok kőfaragás utal. Ekk...
Bánffy-kastély Bánffy-kastély, Enyedszentkirály
Bár a Bánffy-család jóval régebben rendelkezett birtokkal Enyedszentkirályon, a mai kastély építése a XIX. század utolsó évtizedére tehető. A tervező Pákei Lajos, neves kolozsvári építész volt, a megrendelő pedig valószínűleg br. Bánffy Jenő (1845-1903). A kastély historizáló építmény, szabálytal...
Sárkány híd Sárkány híd, Ljubljana
A Sárkány híd (szlovénul: Zmajski most) a modern Szlovénia fővárosának központjában áll, a Ljubljanica folyó fölött. A 20. század legelején, gépjármű és gyalogos forgalmat is bonyolító, vasbetonból készült híd a bécsi szecesszió egyik legkiválóbb példája. Ez volt a mai Szlovénia első vasbeton hídja....
Templomrom Templomrom, Magyarsárd
A templom építését az 1300-as évekre teszi a hagyomány, azonban kutatás hiányában az épület története valójában nem ismert. A templom jelen formájában egyhajós, keletelt épület, a hajóhoz mérten viszonylag nagy, félköríves szentéllyel. Északi fala leomlott, eltűnt, többi fala és oromfalai a diadalív...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink