Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Péter és Pál templom Szent Péter és Pál templom, Szepesmátyásfalva
Mátyásfalva a Rieka-patak völgyében a 14. században jött létre, mint telepes irtásfalu. Plébániatemploma 1300 körül épült gótikus stílusban. Egyhajós, torony nélküli – fiatornyos – épület, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel. Később több átépítésen ment keresztül, mely...
Mészáros Ipartársulat székháza Mészáros Ipartársulat székháza, Marosvásárhely
A Vásárhely központjának számító, mai fő tértől (az egykori Nagypiactól) nyugatra helyezkedett el a - mára teljesen beépített - ún. Mészárosrét, ahol a város legrégebbi céhébe tömörült mészárosok a vágóállataikat tartották. Itt, a ferences templom mellett húzódott az egykori Mészáros-köz is, amelyet...
Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom, Micske
A micskei római katolikus templomot Jézus Szíve tiszteletére szentelték fel. A Baranyi család adományából 1757-ben épült, barokk stílusban. Két alkalommal is,1795-ben és 1892-ben is tűzvész pusztította. A református templom előtt szabadon álló, egyhajós, latinkereszt alaprajzú, nyugati homlokzati...
Régi kórház Régi kórház, Rozsnyó
A nagy múltú bányavárost a 13. században ide érkező, a környék érceit kitermelő, német ajkú bányász telepesek alapították. A település templomai, legfontosabb középületei, legtehetősebb polgárainak házai a középkori eredetű, téglalap alaprajzú fő téren, ill. az ebből nyíló utcákban épültek fel. A...
Református templom Református templom, Hegyközpályi
A Nagyváradtól 12 km-re, északkelet irányban fekvő település első írásos említése 1229-ből származik, villa Paul néven, majd 1291–1294-ben v. Pauli, 1692-ben pedig Hegyköz Paly néven jelenik meg. A Pályi helynév a magyar Pál személynévnek a birtoklást kifejező -i képzős származéka. A Hegyköz-...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink