Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Pósalaka
1675-ben épült valószínűleg a régi templom helyén. 1797-ben kezdték megnagyobbítani. A munkálatokat 1802-ben fejezték be. Klasszicizáló barokk stílusú. A tornyot 1827-ben újra javítják. 1884-ben nagyobb javítást végeztek. 1971-ben a külső részét javították. 1982–1984 között a templombelsőt újí...
Premontrei Gimnázium Premontrei Gimnázium, Kassa
A Kassa egykor fallal is körülvett belvárosában, a Fő utcára merőleges egyik mellékutcában lévő telken a középkorban két polgárház állott. 1603-ban ezek egyikében Schmelzer A. özvegye lakott, de ugyanezen épületben italkimérésről is tudunk. Ugyancsak itt lakott albérlőként Kassa katonai parancsnoka,...
Erődített református templom Erődített református templom, Nagyenyed
A települést nagy valószínűséggel, az Erdélyben is hatalmas pusztítást okozó tatárjárás elmúltával, az Árpád-házi IV. Béla király által az elnéptelenedett területekre hívott németajkú szász hospesek (telepesek) alapították meg. Az első, napjainkig fennmaradt oklevél 1293-ból való, ekkoriban a virágz...
Alexandriai Szent Katalin ferences kolostor Alexandriai Szent Katalin ferences kolostor, Dejte
A Kis-Kárpátok kiemelkedő épített örökséggel rendelkező terület, melynek érdekes színfoltja a Dejte közigazgatási területére eső, de messze, az erdőségben rejtőző, egykori ferences kolostor. Az épület előzményeként azt a 15. század első harmadában, kőből épült kápolnát tartják számon, amely a Kis...
Prépostsági főplébánia-templom Prépostsági főplébánia-templom, Bécsújhely
Egykori székesegyház háromhajós, monumentális épület, kereszthajóval, a nyugati homlokzaton két toronnyal és rózsaablakkal (korábban Bécsújhely püspöki székhely volt). Főhajója román, kereszthajója gótikus stílusban épült (13-14. század). A belső díszítése részben 16. századi. A torony falába az 16...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink