Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

A HATÁRESET szakértők által összeállított alaplistája (amelyet a későbbiekben is bővíteni fogunk) természetesen nem tartalmazza az összes, az előzőkben kifejtett kritériumoknak, vagy legalább azok valamelyikének megfelelő objektumot. Az örökségi elemek kiválasztásával mindenesetre igyekszik bemutatni ennek a közös örökségnek a sokszínűségét, s egyben mintául is szolgál a felhasználók - az értékek felkutatásában és rögzítésében részt vevők - számára, hogyan hozzanak létre új adatlapokat olyan objektumokról, amelyek ebben az alaplistában nem szerepelnek.

Részletes leírás, szabályok


A HATÁRESET célja az is, hogy pontszerző játék keretében az objektumok felkeresésére buzdítson. A felhasználók a felkeresésről állapotjelentést készíthetnek, amelyben meg kell adniuk az objektum pontos koordinátáit, látogatásuk idejét (év, hónap, nap, óra, perc), értékelniük kell egy ötös skálán (amelyen a 5-ös értékelés jelenti a legmagasabb, az 1-es a legkisebb értéket) az objektum állapotát, szöveges értékelést kell adniuk, illetve fotókat kell feltölteniük. A látogatás igazolásaként a fotók közt kell lennie olyan képnek, amelyen egyszerre látszik a helyszín, illetve a gps-készülék képernyője a koordinátával, illetve az időponttal. Ha a készülék egyszerre nem jelenít meg minden adatot, több képet kell készíteni. Ha több játékos ugyanazon a napon keres fel egy objektumot, valamennyien megkapják az aktuális pontot. A rendszerben 90 napnál régebbi látogatás csak egyéb bejegyzésként jelenthető, amelyért nem jár pont. Ugyanaz a játékos legfeljebb 90 naponta írhat jelentést ugyanarról az objektumról, kivéve, ha annak állapotában lényeges változás állt be.

A felhasználók nem csupán a már listában szereplő objektumokat kereshetik fel, de létrehozhatnak új adatlapokat is. Az adatlapokon meg kell adniuk az objektum nevét, kiválasztaniuk a listából azt az országot, amelynek a területén fekszik, meg kell adniuk, hogy védett-e (ha igen, akkor amennyiben tudják, a védelem azonosítóját is), ki kell választaniuk, milyen kategóriába tartozik az objektum, értékelniük kell egy-egy ötös listán az egyetemes, valamint magyar szempontból történelmi- építészet-, művészettörténeti jelentőségét, illetve adott ország szempontjából való fontosságát. Meg kell adniuk a település nevét, az objektum címét, illetve leírást kell adniuk az objektumról. Az adatlapokhoz fényképek is feltölthetők.
Csak olyan objektumok adatlapja tölthető fel az adatbázisba, amelyeknek az egyetemes és/vagy a magyar történelmi értéke az ötös listán legalább "kettes" (2) értékű besorolásra érdemes.

Mi kerülhet a listára? »