Megújulásunk támogatója:  

Becse vára
Ország:
Szerbia
Szélesség (lat):
N 45° 35,781'
Hosszúság (lon):
E 20° 7,108'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Vár, várkastély
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település nyugati szélén, a Tisza partján, félig már a vízben
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Becse várnagyát (Castellanus de Beche) írott forrás először 1342-ben említi. A várat valószínűleg 1300-1320 között építették a székesfehérvári keresztes lovagok konventjének, később a birtok a Losoncziakhoz került, aztán a XV. században Brankovics György és István despotákhoz tartozik, majd a Hunyadiakhoz, és 1500. körül a Vingárti Geréb családhoz került. A törökök 1551. szeptember 19-én foglalták el és a kezükön található 1688-ig. A karlócai béke előírása szerint 1701-ben lerombolják.

Engel Pál adatai szerint: A középkorban még Torontál vármegyéhez tartozó Becse vára, 1315-1411-ig, királyi illetve királynéi tulajdonban volt, majd 1459-ig a szerb despotáké, aztán egy rövid és bizonytalan tulajdonosi birtoklás után, egy Szokoli nevű nemesemberé (1464-1516.) A vár ma a középkori Aracs és Törökbecse közti területen, a Tisza árterében található.

A vár tartozékát képező település sorsa a váréval volt azonos, említették civitásként (mint királynéi birtok) és oppidumként is. A török hódoltság alatt városként említik (1567.). Ekkoriban a becseji nahije székhelyeként, hane adóegységi besorolása volt, ahol keddenként (sedrija) rendszeres hetipiacot tartottak. A településnek önálló plébániája volt, mely a torontáli főesperesség alá volt rendelve.

A helyiek által is alig ismert, a Tisza árterében, a folyó bal partja mentén egykor fekvő várból nem sok látható maradvány maradt. A korábbi ásatások nyomát mára a Tisza hordaléka feltöltötte. Ami látható: egy vastag-falú toronymaradvány és némi falszakaszok.

Forrás:
szöveg és képek: http://varak.hu
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2017-05-02 01:43:05
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.