Megújulásunk támogatója:  

Csicsóvár


A képek forrása: www.varak.hu


Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 15,070'
Hosszúság (lon):
E 23° 58,030'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Vár, várkastély
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falutól 2-2,5 kilométerrre északkeletre.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az Ilosvai-hegység területén, a Mihályi (Mihályfalvi)-patak mellett fekszik Csicsóújfalu község. A falutól mintegy 2 km-re keletre, a 758 méter magas Magura déli nyúlványán, impozáns sziklaszirten állnak Csicsó várának még fennmaradt romjai.

Csicsó várát a XIII-XIV. század fordulója táján építette Apor László erdélyi vajda, első várnagyáról egy 1304-ből való oklevél tesz említést. A Károly Róbert ellen lázadó László vajda birtokában lévő várat Szécsényi Tamás ellenvajda 1321-ben elfoglalta, s az ettől fogva királyi várként szerepelt. Az erősség a század végére adományként a Losonczi család Bánffy- és Dezsőfi-ágának birtokába került, majd Bánffy Lászlótól az 1467. évi király elleni összeesküvésben való részvétele miatt Mátyás király Csicsó várát tartozékaival együtt elvette, és a Szerdahelyi családnak valamint Ştefan cel Mare moldvai vajdának adta. 1492-ben már teljes egészében a moldvai vajda birtokolta, majd halála után (1504) Bogdán nevű fiáé lett. 1538-ban Ştefan cel Mare másik fia, Petru Rareş, a törökök elől ide húzódott akkori moldvai vajda menedékvára lett Csicsó. A Péter (Petru) vajda kiadatását szorgalmazó szultán kívánságának engedve Martinuzzi (Fráter) György 1540-ben megostromolta Csicsó várát s azt elfoglalta. Noha Szapolyai János Petru Rareşt kiszolgáltatta a töröknek, Péter (Petru) hamarosan ismét vajdaként lépett színre, amikor is Erdélybe törve a Szapolyai által időközben feleségének, Izabellának ajándékozott várat 1542-ben visszafoglalás céljából ostrom alá vette. Az ostrom kudarccal végződött, s Izabella a moldvai vajda további próbálkozásait megelőzendő, 1544-ben leromboltatta, és ezzel használhatatlanná tette az erősséget. A romos vár 1658-ban egyszer még feltűnt okleveles formában, amikor akkori tulajdonosa, Szalai Bárkóczy László beregi főispán végrendeletében azt Ferenc fiára hagyta.

Fénykorában a szabálytalan négyszög alaprajzú várat a környező sziklákból fejtett kövekből emelt magas várfal védte, melynek sarkain erős tornyok álltak. Az északi oldalon nem épült fal, itt a sziklás szakadék tette megközelíthetetlenné a tetőt. Az 1860-as években még két torony és az ezek között húzódó, jelentős magasságban álló összekötő falak (rajtuk két ablak nyomával) voltak láthatók, ma azonban már csak az északkeleti torony tíz méter fölé emelkedő falai és a külső erődöv némi maradványai állnak. A vár sziklás platójára ma falétra vezet, de még így is meglehetősen veszélyes a feljutás a falmaradványokhoz.

A leírás forrása: www.varak.hu
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-06-29 16:26:00
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Betegh-kúria (8.984 km)
Teleki-kúria (9.975 km)
Kozárvár (10.310 km)
Torma-udvarház (11.631 km)
Mikes-kastély (12.148 km)