Megújulásunk támogatója:  

Evangélikus erődtemplom


A képek forrása: www.varak.hu


Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 45° 49,874'
Hosszúság (lon):
E 24° 25,572'
Védettség van?
nem
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település központjában
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A háromhajós, román-kori oszlopos holcmányi templom a 13. században, a tatárjárás után épülhetett. Ebből a román-kori, Szent Pálnak szentelt templomból napjainkra a nyugati kapu maradt meg, valamint az összes oszlop a főhajó és az oldalhajók között. Keleti végében a szentélynégyszöget félköríves apszis követi. Nyugati homlokzata mellett vaskos torony emelkedik. A nyugati falon megmaradt a ciszterci hatást őrző nagy, nyílásos kőlapból faragott kerek ablak.

A nyugati kapu a legjelentősebb román kori építészeti emlékek közé tartozik Erdélyben. A kapu frízének párhuzamát a bécsi Szent István bazilikán láthatjuk. A kapuív mélyedéseiben domborművek figyelhetők meg. Mint Léstyán Ferenc írja, „Az oszlopok fölött bő redőzetű ruhás alak áll, kezében fáklyával, fején gyöngyös szélű sapkával. A fáklyát az előtte ülő ördög akarja elragadni, a hátánál egy másik meg előre próbálja taszítani. A másik oszlopfőn Szent Péter szakállas alakja, jobbjában kulccsal, baljában Biblia, lábánál karinges alak térdel. A harmadik oszlop felett bokáig érő ruhában két alak mondatszalagot tart kezében. Írása olvashatatlan. A kapuzat jobb felén halfarkú süveges manó, illetve két, derekán zsinóros övvel ábrázolt szerzetesnek vélt alak”.

A 15. században kétszeres kerítőfal épült a templom körül. Északnyugaton áll a kaputorony, ami a két falat összeköti. A külső falat két, a belsőt négy torony erősíti. A belső falnak ovális formája, míg a külsőnek szabálytalan négyszög alakja van. A 7 méter magas belső falazatban a gyilokjáró tartógerendáinak gerendafészkei és ezek fölött lőrések láthatók. A háromszintes kaputoronynak dongaboltozatú bejárata van, még meglévő csapóráccsal. A külső fal délkeleti sarkában egy ötszögű torony áll, aminek felső szintjét a 19. században lakhatóvá tették. A déli tornyot lelkész-toronynak hívják. A keleti oldal tornyát iskola-toronynak nevezik. A csapórács fölött az 1502-es, míg a belső falon a lelkész-torony mellett az 1644-es évszám található. A templomtól nyugatra álló ház tetőgerendáját az 1713-as évszám jelöli. A külső falazat kapuívén az 1788-as dátum szerepel. 1500 körül a harangtornyot megemelték és lőrésekkel látták el. A torony földszintjén az oldalhajó felé lévő boltozott átjárót téglával befalazták. A torony felső szintjén fa gyilokjáró van, fölötte emelkedik a piramistető. Ugyanebben az időben az oldalhajókat lebontották és az árkádokat befalazták. 1504-ben és 1506-ban Holzmány támogatásban részesült a Hét-szék pénztárából, a templom javítása, építése végett. 1706-ban a harangtorony teteje és a templomvár építményei egy tűzben elpusztultak. 1794-ben a korábban befalazott nyugati kaput kibontották és renoválták. A 18. század végén a nyugati kapu elé bejárati csarnok épült. 1803-1804 között nagyobb javítási munkálatok zajlottak, amiről egy felirat tanúskodik a sekrestye ajtaja fölött. 1903-ban a templom körül felhalmozott törmeléket elhordták, ekkor találták meg az északi oldalon az oldalhajó téglapadlózatát. Kilenc évvel később a templom erődítményeit javították.

1994-95 között Németország pénzügyi támogatásával kiterjedt állagmegőrzési és javítási munkálatok zajlottak az egyházi épületen. Ennek keretében a harang- és kaputorony zárhatóvá vált, a tetőt és a gyilokjárót helyreállították, a részben beomlott déli tornyot ismét felépítették, és a kerítőfalat is restaurálták.

A leírás forrása: www.varak.hu
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2016-10-02 14:57:57
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.