Megújulásunk támogatója:  

Feleki várhegy


A képek forrása: www.varak.hu


Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 45° 38,864'
Hosszúság (lon):
E 24° 25,012'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Vár, várkastély
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 2
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falutól délre lévő Várhegyen
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A Fogarasi-havasok ÉNy-i lábánál, az Olt lapályán, a DK-ről jövő Feleki (Nagy) patak mellett fekszik Felek (Freck, Avrig) község. A falu határában található középkori vár a Várhegy (La Cetate) 846 m magas csúcsán, a Fogarasi-havasok főgerincének előterében magasodik.

A várral tudományos szempontból elsősorban Kurt Horedt foglalkozott az 1940-es évek elején. Véleménye szerint a vár a dél-erdélyi határvédelmi rendszer tagjaként épült 1200 körül. Egy földutat figyelt meg, mely Havasalföld irányába, Curtea de Argesbe vezetett. Legkésőbb a 15. században pusztulhatott el az akkor már korszerűtlennek számító erődítmény.
Horedt mérései szerint a vár 60 m hosszú és 30 méter széles volt. Az É-i oldalon, 35 m hosszú szakaszon egy keskeny, kb. 2 m magas sáncot figyelt meg, melynek felszíne alatt habarcstörmeléket talált. Ebből arra következtetett, hogy a sánc ezen része valószínűleg a kerítőfalat tartalmazza. Említi a D-i oldalon a vár területét határoló sáncot és árkot, ami egy 3 m szélességig terjedő teraszba megy át, és az egész Ny-i oldalon végighúzódik. A várfalak terepalakulatainak tanulmányozásában már az ő idejében is nehézséget jelentettek a kincskeresők bolygatásai, gödrei. Álló falakat, falsíkot nem látott a platón, csupán egy mélyedésben észlelt kőtörmeléket, habarcsdarabokat.

A várat 2005-ben Karczag Ákos és Szabó Tibor kereste fel. Ekkor utóbbi készített vázlatos alaprajzot a helyszínen. Eszerint a vár sáncokkal védett belső területe É–D-i irányban kb. 55 m, K–Ny-i irányban 35 m, tehát nagyjából megegyezik a Horedt által mért adatokkal. A plató ÉK-i részén valószínűleg épületre utaló terepalakulatok, ill. kör alakú bemélyedések találhatók, ezek átmérője kb. 10 m. Ugyanitt egy sáncátvágás nyoma látható. A plató É-i oldalán jól látható az egykori sánc, mely alatt valószínűleg falmaradványok rejtőznek. A vár Ny-i és D-i oldalán mesterséges árok húzódik végig, külső részén falmaradványt sejtető sáncszerű kiemelkedés található. Az árok szélessége 15 és 10 méter között váltakozik, mélysége 2-3 m. A vár K-i oldalán a várhegy meredeksége miatt külön árok nem készült, csak a plató peremén egykor végigfutó fal földdel fedett domborulata figyelhető meg.


A leírás forrása: Karczag Ákos/ www.varak.hu
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-07-07 10:13:41
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Talmács vára (11.300 km)
Vöröstorony (12.324 km)
Redoutok (13.674 km)
Törttorony (13.871 km)
Arxavia-erőd (19.079 km)
Várhegy (20.003 km)