Megújulásunk támogatója:  

Ferences templom és kolostor

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 22,720'
Hosszúság (lon):
E 25° 49,499'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Templom: HR-II-m-A-12745.01, Kolostor: HR-II-a-A-12745
Típus:
Templom és kolostor, rendház
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 5
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Szék útja, 148.
Egyéb adat:
A falu ma közigazgatásilag Csíkszeredához tartozik.
Rövid leírás:
Az obszerváns ferencesek csíksomlyói letelepedésére az 1440-es évek elején került sor. Ekkor épült fel gótikus templomuk és mellette kolostoruk, nagyjából a mai templom déli fala mellett. A későbbi évszázadok alatt gazdag építéstörténetet, gyakori pusztulásokat és újjáépítéseket megélt épületben működő kolostor lépésről lépésre kiemelkedő hitéleti jelentőségre tett szert Erdélyben. Különösen a 16. századi gyökerekre visszamenő, pünkösdi búcsújárások váltak igen nagy területen ismertté és tömegesen látogatottá. Épp a búcsún megjelenő sokaság miatt vált végül a templom szűkössé. Először a 18. században átalakításokkal igyekeztek bővíteni, de a 19. sz. elején már világos volt egy új templom építésének szükségessége. Végül a régi templomot lebontották és helyette Schmidt Konstantin marosvásárhelyi építész tervei szerint új templom építésébe kezdtek. 1804-1813. között csak a hosszú szentély és a sekrestye épült fel. Az 1830-as években kerültek sorra a tornyok, majd sorban az igen nívós, kései barokk belső berendezési tárgyak, monumentális oltárok, bútorok. A hosszúra nyúlt építkezés végén a mai, a későbarokk és a klasszicizmus közötti átmenetet képviselő stílusú templom felszentelésére csak 1876-ban került sor.

Kiemelkedő jelentőségű a templom belső berendezése. Legfontosabb eleme a ma a főoltár közepén álló, hársfából faragott, életnagyságnál nagyobb Mária-szobor. A 16. századra keltezhető alkotás, amely Máriát a Napbaöltözött Asszony ikonográfiája szerint jeleníti meg, a korábbi templomból került át mai új helyére, ahol egy mellékoltár része lehetett.

A mai, egy emeletes, nyeregtetős, udvari homlokzatán árkádos kolostor a 18. században épült ki.
Adatlapot készítette:
Csillagtancos
Adatfelvétel ideje:
2012-05-13 10:13:01
Az adatlap forrása:
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.