Megújulásunk támogatója:  

Festetics-kastély


Forrás: brch / Panoramio

Forrás: Dinko Gubic / Panoramio

Forrás: hajduk fc / Panoramio
Ország:
Horvátország
Szélesség (lat):
N 46° 23,760'
Hosszúság (lon):
E 16° 28,671'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Kastély (és kertje)
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Kaštelska ulica
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A Festetics családi birtokból a keszthelyi uradalmat – az ottani kastélyt utóbb fejedelmi méretűvé kibővítő – Tasziló örökölte, míg a Zala megye távoli csücskében fekvő csáktornyai uradalom a fiatalabb fiúnak, Jenőnek jutott. Gróf Festetics Jenő (1850-?), bár örökös jogon a főrendi ház tagja volt, elsősorban a gazdaságával foglalkozott. Valószínűleg már az 1870-es években felépíttette kastélyát a Csáktornya közelében fekvő Zalaújvár faluban, egy régi vár helyén. Az épület terveit Friedrich Flohr bécsi építész készítette, a kivitelezést az ugyancsak bécsi Tiefenbrunn nevű építész vezette. A tulajdonos a kastélyban állandó lakhelyét rendezte be.
Az L alakú épület a historizmus romantikus-gótizáló vonulatának késői alkotása. Rendelkezik az erre a stílusáramlatra jellemző emeletes zárterkéllyel, melyet lőréses mellvéd koronáz, az épület sarkán vaskos pilléren ülő, sokszörgű kis saroktoronnyal, sőt a hosszanti szárny végén egy-egy ívsoros oromzattal; az épület száraz architektúrája, viszonylag tagolatlan falfelületei mégis elárulják késői építési időpontját. A meredek szögű és ezáltal hangsúlyos tetőzet ugyanakkor némileg eltér az ilyen fajta architektúránál szokásos megoldástól. A keresztszárny végén hatalmas torony emelkedik, melyet négy kis saroktornya és hegyes gúlasisakja már-már drámai hatásúvá fokoz.
Az épület belsejét Ferenc József 1887-es látogatása alkalmából írták le: A földszinten az említett torony aljából a dohányzó-szobába érünk, mely ezúttal ő felsége itt léte alkalmából cercle-ek tartására lőn berendezve. A drága keleti szőnyegek, dagadó kerevetek, támlányok, antik vázák, majolikák és értékes régiségek, a nagy rokokó kandalló valami középkori lovag termébe látszanak varázsolni a szemlélőt. A dohányzóból a gróf kényelmes dolgozó-szobáján keresztül, mely ez úttal ő felsége főhadsegede számára lett kijelölve, a tágas ebédlőbe jutunk, melyben az udvari ebédek tartattak. A földszint többi része, valamint a magas souterrain a szolgálattevő személyzet s a konyhák számára volt fönntartva. Az emeleten az illatos virágágyra néző tágas nagy termet ő felsége dolgozó és lefogadó- szobájává rendezték be. A pazar pompával butorozott terem padozatát egész terjedelmében süppedő perzsa szőnyeg borítja, a terem kerek fülkéjében honnan a park virágszőnyegeire és Csáktornyára nyílik kilátás, a király íróasztala volt elhelyezve. Az elfogadó-terem közvetlen szomszédjában volt ő felsége hálószobája, falán a csáktornyai vár mult századbeli hű képmásával, mely festményt még érdeksebbé teszi az, hogy a vártoronyban szövevényes óragépezet mutatja az időt. A szomszéd szobában, melyben a gazdag kézi könyvtár áll, s az emelet többi termeiben az udvari kíséret volt elhelyezve, míg a kastély melletti vendégszobákat az udvari hivatalok és tisztségek foglalták el.
A falu elején, magaslaton álló kastély közelében virágszőnyegek húzódtak, távolabb délszaki növényekkel ővezett gesztenyesorok, ligetek, fenyőerdők terültek el. A fenyvesben Bajcsavár híres kapitányának, Malikóczy Miklósnak a szobra állt. A parkot a környezettől magas kőfal zárta el, a bejárat mellett őrház helyezkedett el.
Forrás: Sisa József Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon a historizmus korában Akadémiai doktori értekezés, Budapest, 2004.
http://real-d.mtak.hu/83/3/Sisa_kast%C3%A9ly%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet_historzimus.pdf
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2016-02-22 20:07:41
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.