Megújulásunk támogatója:  

Pekri-Radák-kastély


Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 21,350'
Hosszúság (lon):
E 24° 6,801'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Vár, várkastély
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu nyugati részén a templom közelében.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A Marosmelléki dombvidék területén, az Ózdi (Lándor, Cintosi, Mori)-patak mellett fekszik Magyarózd (Ozd) község. A falu első ismert birtokosai Simon bán fiai 1358-ban. 1496-ban a falu a gyulafehérvári káptalan, majd 1509-ben Barlabássy Lénárd erdélyi alvajda birtokába kerül. Zápolya János idejében a település az Ózdi család birtokában van. 1583-ban Báthory Zsigmond Csapóval, Mezősályival és Kocsárddal egyetemben Szalánczi Györgynek és Baládfi Magdolnának adományozza. Nem sok időre rá a Tolmács család kezére kerül, -Radák István felesége, Tolmács Zsófia révén jut a falu birtokába. A XVII. század végén a falu átmegy a Pekri család birtokába.

Már 1514-ben említik Barlabási Lénárd ózdi udvarházát: \"domum et curiam nobilitarem in Ozd\" (Entz Géza: Erdély építészete a XIV-XVI. században). A jelenlegi négy saroktornyos kastély a XVII. században épült, a küküllővári kastéllyal mutat szerkezeti hasonlóságot. A kastélyt a XVIII század elején az osztrák csapatok felégetik, utána jelentős mértékben újjáépítik. A déli és északi oldal előépítményei már a XVIII századi építkezések eredményei.

A várkastélyról Orbán Balázs így ír: \"Ozd, a Maros és Kis-Küküllő vizválasztó hegylánczolata alatt levő kies hegykebelben igen regényesen fekszik, s szőlő és lomberdők által koszorúzott hegyek keretében a legmeglepőbb képet mutatja; mit nem kevéssé emel a falu előterében b. Radák Ádámnak fenyves erdők közé foglalt ódon kastélya. E kastély karcsu, magas tornyaival nemcsak szépiti e tájat, hanem történeti becsüvé is lesz azon tudat által, hogy e kastély is emléképület, mely egy nagy historiai egyén emlékével fűződik egybe, a mennyiben azt Pekri Lőrincz - a hires kurucz vezér, a Rákóczi forradalom egyik leglelkesebb tényezője, épitette. A szent emlékek felett őrködő kastély szent eredetű is, a mennyiben azt Pekri a forrói régi templom romjainak felhasználásával épitteté. A kastély, mely a tiszta lelkületű és nagy tehetségű hazafinak lakul szolgált, kicsibe mult, hogy sirjává nem vált. Mert egyszer, midőn Pekri Lőrincz hadjáratainak fáradalmait kipihenendő, ozdi kastélyába vonult, a labanczok éjjel megrohanták, s ostromolni kezdették; hanem mig a kisszámú kuruczok az ostromlóknak férfiasan ellentálltak s azokat visszanyomták, azalatt Pekri a hátulsó folyosón leugorva, lóra kapott s embereivel elmenekült; a labanczok pedig a kastélyt üresen kapván, azt dühökben felgyujtották, s a négy szögletbástya kivételével elégették. Később azonban Pekri veje b. Radák Ádám felépitteté. A mi a kastély épitészetét illeti, az egy egyemeletes szilárd négyszög-épület, melynek szögleteihez magas körbástyák vannak ragasztva.”

A leírás forrása: Karczag Ákos, www.varak.hu A képek forrása: www.kastelyerdelyben.ro
Adatlapot készítette:
sebijo
Adatfelvétel ideje:
2011-05-25 16:23:00
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kemény-kastély (2.765 km)
Bánffy-kastély (10.492 km)
Unitárius templom (10.995 km)
Degenfeld-kastély (12.849 km)
Unitárius templom (12.961 km)
Bethlen-kastély (12.962 km)
Unitárius templom (13.067 km)