Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Ukrajna
Szélesség (lat):
N 48° 13,863'
Hosszúság (lon):
E 22° 38,532'
A koordináták csak a településre és nem az objektumra mutatnak!
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu középkori eredetű, K-NY-i főutcájának közepén, az É-i oldalon, szabadon áll.
Egyéb adat:
A falu ma közigazgatásilag Beregszász városhoz tartozik
Rövid leírás:
Az Árpád-kori eredetű falu első írásos említésére a pápai tizedjegyzékben kerül sor (1332-35.) Neve sokáig Beregszász Vég Ardó volt, amely a városhoz való közelségére utal. Az ardó szó, amely a régi magyar nyelvben erdőóvót jelent, megőrizte a falu lakosainak szolgálatát: a beregi királyi erdőbirtok erdeinek és vadjainak óvásáért feleltek.

A középkori, egyutcás falu központjában, valószínűleg a 13. sz. második felében, vagy a 13-14. sz. fordulója körül épült fel a falu plébániatemploma. A keletelt épület legidősebb része az egyenes záródású, egyszerű kereszt boltozattal fedett szentély, melynek K-i falát román stílusú, keskeny ablak töri át. A szentélyhez faragott kö diadalívvel csatlakozik a téglalap alaprajzú hajó, melynek D-i homlokzatán szintén középkori ablakok vannak. D-i főbejáratát befalazták, így ma a hajóba egyedül a NY-ról nyíló, gótikus, bélletes kapun léphetünk be.
A falu lakossága a reformáció idején az új hitre tért át. Az 1610-ben alakult anyaegyházközség átvette a falu templomát.

A templomot a szovjet diktatúra alatt elvették a református egyháztól és – hasonlóan a Szovjetunió több más, elrabolt templomához – „Ateista Múzeumot” hoztak létre benne. Az 1989-es fordulat után a templomot az egyházközség visszakapta és aztóta is zavartalanul használja. 2003-4-ben az erősen leromlott állapotú épületet felújították: tetejét kicserélték, mennyezetét mai formájára alakították.

A templom mellé a 17. században önálló fa harangtornyot építettek, melyet több javítás után végül le kellett bontani. Ennek pótlására a 20. sz. elején épült föl a templom NY-i homlokzatához csatlakozó, egyszerű, 2 szintes torony, neogót ablakokkal és fémlemez fedésű, kettős gúla sisakkal.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2011-12-29 11:47:45
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.