Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 48,105'
Hosszúság (lon):
E 23° 24,052'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 4
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Magyarvista
Egyéb adat:
A falu, mely a középkorban az erdélyi püspökség birtoka volt, Kalotaszegen, Kolozsvártól 14 km-re északnyugatra, a Nádas-patak jobb partján fekszik. A települést írott forrásokban először 1292-ben, de templomát, s papját csak az 1332. évi pápai tizedjegyzékben említették.
Rövid leírás:
A kisméretű, kétsejtű, egyenes záródású szentélyű, Szent Péter tiszteletére szentelt templomot a 13. század második felében emelték. Feltehetőleg a 14. század első és utolsó harmadában freskókkal díszítették a templomot, majd 1498-ban megmagasították a hajót, s a szentélyt beboltozták. Az átépítés után a kifestésből csak a hajó falait díszítők maradtak meg, melyek az 1912. évi nagyobb felújítás során kerültek napvilágra. A falképeket Gróh István tárta fel 1913-ban, melyekről 11 akvarellmásolatot is készített. A gyülekezet az I. világháború kitörése miatt a freskókat már nem restauráltathatta, s a trianoni döntés után, 1920-ban, nem lévén anyagi fedezet, lemeszeltette azokat. A templomtól délre fa harangláb áll. A templom jelenlegi belső képe a 17. század végén, s a 18. században, több szakaszban készült berendezéssel alakult ki. A faberendezés legkorábbi darabja ugyanakkor korábbi, egy lapos faragással díszített, később megcsonkított, majd átfestett kétüléses stallum, mely a 15–16. század fordulóján készülhetett. A nyugati karzatmellvédet és annak alsó kazettáit Gyalui Asztalos János készítette 1699-ben. Ez a mester egyetlen szignált munkája. Őt követték 1765–1767-ben az Umling család tagjai. Előbb, feltehetően id. Umling Lőrinccel készíttették el a déli bejárati ajtót, majd Lőrinc fia festhette a templom 120 kazettát kitevő famennyezetét, s a nyugati bejárati ajtót. A virágos ornamentikával, s állatalakos ábrázolásokkal tarkított mennyezet azon ritka típus egyike, mely eredetileg oszloppal alátámasztott mestergerendán fekszik. A festett padmellvédeket, a szószéket és a jelenleg zöldre mázolt zsoltármutató táblát is a fiatal Umlingok készítették 1767-ben. Az 1996-ban végzett szondázó kutatás alkalmával újból előkerült a Gróh által már feltárt falkép részlete. A diadalív déli felén egy eddig ismeretlen, háromalakos Kálvária került elő. A kompozíció a falon a dicsfényes, ősz hajú Longinusszal folytatódik, aki a kereszt felé mutat. Az italobizánci stílusú falképek csoportjába tartozó freskót valószínűleg 1320 után festették, amikor a 27 éves Széchy András, (I.) Róbert Károly hű embere lett Erdély püspöke. A déli falon feltárt következő falkép a Kolozsvár környéki, 14. század utolsó harmadára datálható, trecento ihletésű freskók körébe illeszthető. Központi eleme a vitorlás hajó, attól balra Szent Miklós és id. Szent Jakab, jobbra pedig a Madonna gyermekkel és egy királyszent áll. Ennek a második freskóciklusnak a megrendelője, képi programjának kiötlője a Szűz előtt térdelő tonzúrás alak lehetett. A jelenet értelmezése csak a kétszer ábrázolt donátor összefüggésében lehetséges, aki feltehetően az igen képzett, kánonjogi tanulmányainak élő, a szépművészetek mestere címet kiérdemlő főpap – 1386 és 1389 között Erdély püspöke – Czudar Imre volt. Még Székesfehérvár prépostjaként, 1374 nyarán az V. Károly francia királyhoz indított küldöttség tagja volt, s Rómán és Velencén keresztül, az év őszének derekán tért vissza, Avignonban találkozott XI. Gergely pápával. Életének fontos eseményeire utalhat a hajóban megismételt tonzúrás donátor-ábrázolás és a hatásos közvetítők jelenléte, valamint a Mária-kép (Stella Maris). Az Eklézsia hajójára emlékeztető kompozícióval a megrendelő a Megváltás felé vezető „zarándok” útjához remélt támogatást.
Adatlapot készítette:
sebijo
Adatfelvétel ideje:
2011-05-23 22:37:12
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lészai-kastély (3.062 km)
Lészai-kúria (4.889 km)
Templomrom (6.404 km)
Bánffy-kúria (6.458 km)