Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 51,637'
Hosszúság (lon):
E 24° 45,910'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Brǎncoveneşti
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A torony nélküli templom egy korábbi, tehát egy középkori templom helyén, talán annak részbeni felhasználásával épült egy kisebb magaslaton, 1727-ben, a várkastély közvetlen közelében. A török hódítás, és a szabadságharcot követő konszolidáció első évtizedeiben viszonylag kevés vidéki templom épült Magyarországon és Erdélyben, ezért ez az épület becses emlékünk. Az építkezés mecénása a vécsi vár és a környék tehetős és kegyes ura II. Kemény Simon báró és felesége Vay Anna volt.
A meglehetősen nagyméretű, téglalap alaprajzú hajóhoz közel azonos szélességű, a nyolcszög három oldalával záródó szentély csatlakozik. A hajó fölé három szakaszban csehsüveg boltozat borul, míg a szentély fölé további egy szakasz csehsüveg, végül a szentélyfej fölé fiókos, cikkelyes félkupola boltozat feszül. A templom kb. 1,30 méter széles görgeteg kőből épült gyenge szilárdságú falai és a külső támpillérek hiánya ellenére is megépített nagy oldalnyomású boltozat a falakon és magán a boltozaton hamarosan szerkezeti károkat, repedéseket okozott, ezért a hevederívek vonalában vonóvasakat helyeztek el. A templom félköríves záródású ablakai az építkezéssel egy időben készültek, ám talán korábbra tehető a részletformákat nélkülöző, ám enyhén csúcsíves, kőkeretes nyugati, illetve déli kapuk keletkezési ideje. Valószínűleg a korábbi templomból való még a legrégebbi berendezési tárgy, stíluskritikai alapon még a 17. század végén készült attraktív szószékkorona. 1770 körül III. Kemény Simon, második feleségével, Vas Katával további támogatást nyújtott a templom díszítéséhez, illetve a berendezés elkészítéséhez. Ekkor készült a gazdag formakincsű boltozati stukkódíszítés (roccaille-ok, kartusok, címerpajzsok, felirati szalagok, a hajó boltszakaszainak záradékában allegorikus jelenetekkel). Ezekben az években készültek a padok is, melyek mellvédjein faragott rátétdíszítéseket láthatunk. Szakértői vélemény szerint a padok készítője Barátosi Balog Mihály asztalos volt.
A berendezés további kvalitásos elemei; a kőből faragott festett szószékkosár, valamint a középen ívesen előrehajló márványozott festésű bábkorlátos nyugati karzatmellvéd.
A látványos homlokfalú, a karzatmellvédhez jól illeszkedő korabarokk formakincsű orgona 1757-ben készült Johannes Hahn mester nagyszebeni műhelyében.
A déli portikusz a 19. században készült, talán az 1850-es években. Ekkor emelték a templom nyugati előterében álló, szerény méretű szoknyás haranglábat is.
Függelék; veretes szövege miatt érdemes lejegyezni III. Kemény Simon feleségeiről (Wesselényi Polixénia +1764, majd gróf Vas Kata), egyúttal a templom munkáira is vonatkoztatható a templomban olvasható szövegeket:
„DÁMVAD A’ SIRENNEL, HOGY ÖSZVE KÖLTEZETT, AZ ISTENT TISZTELN, HÍVEN IGYEKEZETT, AZÉRT E’ MUNKÁIN IS É KÉT SZÍV EGYEZETT”
„KÖNYHOLLATÁSI KÖZT MIDŐN ÉPÍTENÉ DÁMVAD E’ TEMPLOMOT S’ AZZAL ENYHITENÉ, ISTENE TETTZÉSÉT MERT ESZÉBE VETTE AKI GROFF VAS KATÁT ELEIBE TETTE”
Adatlapot készítette:
Marcius
Adatfelvétel ideje:
2011-11-26 11:53:54
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kemény-kastély (0.162 km)
Templomrom (5.646 km)
Mentő vár (5.881 km)
Idecs vára (6.118 km)