Megújulásunk támogatója:  

Református templom


Bakó Mária KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI (http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/bako.pdf)

Bakó Mária KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI (http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/bako.pdf)
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 31,345'
Hosszúság (lon):
E 24° 48,660'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
MS-II-a-A-15721
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Sântana u. 119 sz.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Nyárádszentanna nevét először 1332-ben említik írott források a pápai tizedjegyzékben, ahol Sancta Anna néven jelenik meg. A település ma már teljesen összenőtt Nyárádszeredával, de református egyháza megtartotta függetlenségét.
Nyárádszentanna református temploma a XIV. században épült, mely a település délkeleti részén, egy kis domboldalon helyezkedik el. Kelet-nyugat tájolású csarnoktemplom, sokszögzáródású szentéllyel. Annak ellenére, hogy már az 1332-es pápai tizedjegyzékben szerepel a falu, nem biztos, hogy ekkor már állt temploma. Fa harangtornya a templom nyugati vége mellett van, amelyet a XVII. században építettek. A templom nyugati oldalán két támpillér áll, középen az ajtóval, északi sarkát egy átlós támpillér támasztja. A templom déli oldalát a hajó hosszoldala és a szentély oldala alkotja, a bejárat elé portikuszt építettek, amely felett kétfelől egy-egy rézsűs, félköríves ablak töri át a falat. Az itt található bejárati ajtó is félköríves. A régi gótikus ajtó pálca tagozatos keretét lebontották, egy részét a portikusz alapjába helyezték.
A hajó északi oldalát három támpillér erősíti, ezek között félköríves ablak világítja meg a belső teret. A templomot körülvevő támpillérek valószínű a régi boltozat súlyának a
levezetésére szolgáltak. A hajót átalakították, amit még középkorinak lehet tulajdonítani az a sokszögzáródású
szentély, a támpillérek, a templom belsejében található szentségtartó fülke és a félköríves diadalív. A nyolcszög három oldalával záródó szentély déli és keleti sarkait cement lefedésű, lépcsős támpillérek támasztják. A déli oldalon a hajó és szentély kapcsolódásánál dupla támpillér van, amelyből arra is lehet következtetni, hogy két fázisban épült a templom, ezt a falak eltérő vastagsága is megerősíti. A szentély déli oldalán két, rézsűs, félköríves ablak töri át a teret, sokkal keskenyebbek, mint a hajón levők. A XX. század elején még megvoltak a régi ablakok részei, Orbán Balázs leírja, hogy mérműveik még épségben voltak, oszlopszerű kőválaszték osztotta két körívre az ablakot. Erre a körívre egy kör alakú forma volt fektetve és az így keletkezett hézag kétoldalt kis háromszöggel volt betöltve. A templom belsejében félköríves diadalív választja el a hajót a szentélytől, amelynek északi felére helyezték el a falazott mellvédű szószéket, felette a fából készült szószékkoronát, amelyet Lázár János gróf készíttetett 1766-ban és szintén ő fizette a hajóban levő kazettás mennyezet elkészítésének költségeit is. A szentélyben található karzat alatt egy álló téglalap alakú falfülke áll. Ugyancsak a szentély északi falán találunk egy késő gótikus szentségtartó fülkét is, két széle ívesen kanyarodik, háromszögben végződve, lefaragott profillal. Formája a késő gótika korára enged következtetni. A hajót és a szentélyt is kazettás famennyezet borítja, mely a XVIII. században készült, a kazetták felületét zöldre festették, az egyik kazettán héber felirat található, amely a 90-ik zsoltárt idézi. A nyugati és keleti falon fából készült, festett karzatot építettek, amelyek a XVIII. században készültek. A hajó alatt egy befalazott kripta van, de helye nem látszik.

Forrás: Bakó Mária KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI (http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/bako.pdf)
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2013-03-02 18:09:38
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.