Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 11,767'
Hosszúság (lon):
E 24° 0,954'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
BN-II-m-01687
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Retteg, 412. sz.
Egyéb adat:
A Nagy-Szamos partján található Retteg jelenleg Beszterce-Naszód megyéhez, hajdan Közép-Szolnok vármegyéhez tartozott. Az 1333-as pápai tizedjegyzék már megemlíti a települést, amely adója alapján szerény volt. A szászok alapított, 15. században mezővárosi rangra emelkedő település vásár- és vámszedő hely és a csicsói uradalom központja volt a középkorban.
Rövid leírás:
A település központjában álló templom építésében két különböző időszakot lehet megkülönböztetni. A 14. század elején már álló keletelt templom feltételezhetően a 13-14. század fordulóján épült. Erre utalnak a ma is meglévő hajófalak, a félköríves diadalív, illetve a gótikus támpillérek és a külső falon levő falképtöredék. Az erősen megkopott freskó egy glóriás, püspöksüveges alak fejét ábrázolja, mellette a pásztorbot részletével. A 19. század elején még találtak néhány román stílusú faragott követ a kerítőfalban és a támpillérekben.
A későgótika idején épült a mai sokszögzáródású szentély, és a hajó boltozata. E korszak emlékét őrzi még a szentély boltozata és freskói, a sekrestyeajtó kerete, az ülőfülke, a nyugati bejárat, illetve a mérműves ablakok. A templom belsejében látható freskók szintén rossz állapotban maradtak fenn, mára szinte teljesen kivehetetlenné koptak.
A hajó nyugati homlokzata mellett áll a templom tornya, amely egy utólagos építés. Klasszicizáló késő barokk stílusa alapján a 19. század elején készülhetett. Korábban fa harangláb állt a templom mellett.
A 16. század végén már mint református templomot használják a település 16. század második felében unitárius vallásra áttért lakói.
Adatlapot készítette:
hil.di
Adatfelvétel ideje:
2013-02-23 14:34:16
Az adatlap forrása:
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Betegh-kúria (3.601 km)
Torma-udvarház (6.061 km)
Csicsóvár (7.139 km)
Teleki-kúria (8.045 km)
Kozárvár (8.629 km)