Megújulásunk támogatója:  

Református templomForrás: http://www.karpataljalap.net/
Ország:
Ukrajna
Szélesség (lat):
N 48° 4,486'
Hosszúság (lon):
E 22° 52,907'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település központjában, a fő utca keleti oldalán.
Egyéb adat:
A falu korábbi hivatalos neve Бобове/Bobove volt.
Rövid leírás:
A Tiszahát egyik legrégebbi, Árpád-kori települése Ugocsában. Az első írott adatok a 13. századból maradtak fenn róla és valószínűleg e században épült ma is álló temploma. A 16. században lakosai református hitre tértek, tovább használva ősi templomukat.

A templomára nézve az 1808. évi összeírásban ez áll: A „Bökényi Ref. Ekklesiának van Kőből épült temploma, amely Templomnak hossza 8. és Szélessége 4 öl. Külső, belső épületire nézve jó állapotban van, fa kerítéssel környül véve, emberek emlékezetne békességes birtokában volt a reformátusoknak." A templom máig megőrizte eredeti románkori formáját, mindössze a tetőzetét változtatták kisebb hajlásszögűre és a déli kapu elé fedett fatornácot építettek.
Tiszabökény határában áll a kuruc idők emlékére emelt turulmadaras Rákóczi - emlékoszlop, amelyet a sztálinisták leromboltak, de 1989-ben helyi kezdeményezésre újjáépítették. A falu lakói sok szép Rákóczi-hagyományt is őriznek. Határában állott a Rákóczi fája, melyhez a legenda szerint 1703 június 13-án a fejedelem kikötötte a lovát.

Temploma valószínűleg a XIII. században épült, torony nélküli, román stílusú nyomokat őriz. A hajó oromzatos nyugati homlokzatán lévő kapuzata szabálytalan ívelt. A fal a sarkokban támpillérekkel erősített. Déli bejárata előtt faoszlopok tartotta kis portikusz. Ablakai félköríves záródásúak. A bejárata mellett ukrán nyelvű műemléktábla. A templom északi falába befalazva Újhelyi József vármegyei táblabíró emléktáblája. A harangok a különálló fa haranglábban kerültek elhelyezésre. A templomot egyszerű vaskerítés veszi körül.

A templombelsőben a szentélyt a hajótól elválasztó diadalívben törésvonal jelzi az eredeti szószék helyét. Berendezése drapp és mustár színre festett. Az egyszerű falazott szószék koronája fűrészelt díszítésű, kettős tagolású, felül urnával lezárt. A Mózesszék felül fűrészelt ívelt vonalú párkányzattal zárul. A hajóbeli karzat L alakú, 1876-ban készült neoreneszánsz stílusú, a szentélybeli karzat egyszerű keretbetétes megoldású. Mennyezete egyszerű kazettás.

A leírás forrása:
Felhősné Csiszár Sarolta et alii: Magyar Református Egyház javainak tára. A határontúli református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv és iratanyaga Kárpátaljai Református Egyház I-IV. I. Máramaros-Ugocsa Egyházmegye. Budapest, 1999.

Mai harangtornya a korábbi, árvizek által megrongált fa torony helyén 2010-ben épült fel. A templom felújítása 2011-re fejeződött be.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2016-12-23 01:10:53
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.