Megújulásunk támogatója:  

Rotunda (körtemplom)


Ország:
Ukrajna
Szélesség (lat):
N 48° 36,373'
Hosszúság (lon):
E 22° 20,213'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Komszomolszkaja utca
Egyéb adat:
Középkori római katolokustemplom, ma görög katolikus templomként működik. Eredeti védőszentje: Szent Anna, titulus: Szűzanya oltalma.
Rövid leírás:
Az egykori Gerény nevű község ma közigazgatásilag Ungvárhoz tartozik. A XIV. században a falu a Grugeth család birtoka volt, az ungvári vár tartozékaként. A helység, illetve az itt lévő templom az 1333-1337-es pápai tizedjegyzékben már szerepel.
A Kiszombor-Karcsa-Gerény-Kolozsmonostor rotunda-együttes magyar építészetünk egyedülálló emléke. Ezek a templomok kívülről kerek, belülről pedig hatkaréjos kialakítással épültek. Ezen csoport egyik jeles képviselője a gerényi templom.
A mai templom két részből áll: a későbbiekben szentéllyé alakított román-kori rotundából és a hozzá csatlakozó gótikus hajóból. A rotunda építési ideje mai napig vita tárgya. A hasonló jellegű középkori építmények alapján keletkezését a XII. század második felére datálhatjuk. (Más feltételezések szerint a körtemplom XI. századi.) A centrális kialakítás a bizánci építészeti hatást tükrözi. (Hasonló Szt. Gergely templom található Aniban, az ősi örmény fővárosban.) Csemegi József véleménye szerint a hatszögre szerkesztett belső kialakítás elterjedtsége a hatszög bajelhárító erejével magyarázható.
A román stílusú rotunda eredetileg önálló templom volt, keletelt tájolással, bejárata a déli oldal második karéjában volt. A befalazott kapu maradványai most is láthatók.A körtemplomot a XIV. században átalakították, ekkor alakíthatták ki az oromzatos kaput és a mellette lévő gótikus ablakot. A hosszhajót a XV. - egyes kutatók szerint a XVI. sz. - elején építették hozzá a körtemplomhoz gótikus stílusban a nyugati karéj megnyitásával. Az északi oldalhoz kapcsolódó barokk sekrestye XVIII. századi hozzáépítés. A nyugati oromzat fölé emelt hagymasisakos huszártornyot szintén a barokk korban emelték. A rotundát borító tamburos kupola fölött fazsindellyel fedett sátortető emelkedik. A hajó fedése fémlemez. A rotunda homlokzatán egyszerű simított vakolat található, de a hajót újszerű, a műemléktől idegen megjelenésű kőporos vakolat fedi.
Páratlan művészettörténeti értéket képviselnek a belső terek freskói. A körtemplom kifestése XIV. századi, megjelenése az olasz trecentó művészetet képviseli. (Hasonló jellegűek az e században, Magyarországon működő olasz műhelyek munkái, például a veleméri templom Aquila János által készített falképek.)
A hajó freskói a XV.sz. második felében készültek. Feltehetően ekkor felújították (átfestették) a szentély freskóit is. A falképek Jézus életéből vett jeleneteket ábrázolnak.
A diadalíven láthatók: Angyali üdvözlet, Jézus a kereszten, Mária oltalmába fogadja a hozzá folyamodókat.
A rotunda falán lévő freskók: Angyali üdvözlet, Jézus születése, A királyok imádása, Betlehemi gyermekgyilkosság, Menekülés Egyiptomba, Utolsó vacsora, Jézus a Getszemáni kertben, Jézus Pilátus előtt, Jézust megostorozzák, Jézus a keresztfán, Jézus feltámadása, Mária megkoronázása.
A középkori freskók állapota rossz. Sürgős felújításukra lenne szükség. A jelenlegi görög-katolikus használat során a középkori freskókhoz csatlakozva, a hajó oldalfalait ízléstelen modern falképekkel festették ki és ikonosztázt helyeztek el. A középkori falképekhez azonban nem nyúltak, azt tiszteletben tartják.

Fotó: Thaler Tamás
Adatlapot készítette:
Janotti Judit
Adatfelvétel ideje:
2011-08-25 20:50:00
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.