Megújulásunk támogatója:  

Szent Erzsébet örmény katolikus templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 13,520'
Hosszúság (lon):
E 24° 34,596'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
SB-II-m-A-12383
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Piaţa Timotei Cipariu tér 1. (A Piactér északkeleti sarkában.)
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az 1670-es években Erdélybe özönlő örmény bevándorlók egy csoportját I. Apafi Mihály fejedelem saját birtokán, Ebesfalván telepítette le. A telepesek szorgalma folytán rohamos fejlődésnek indult településnek III. Károly király 1733-ban adományozta az elegánsabban hangzó Elisabethopolis (Erzsébetváros) elnevezést.

Az egykor itt élt örmény közösség gazdagságának, igényességének mára elfeledett, elhagyott emléke a Piac téri örmény nagytemplom, amely monumentális méretei, színvonalas építészeti megoldásai, gazdag berendezése miatt kiemelkedő helyet foglal el Erdély barokk kori építészetében.

Mivel a Zárda téren felépült első, városi örmény kőtemplomot a Nagy-Küküllő áradásai folyamatosan pusztították, az amúgy is kicsinek bizonyult templom helyett biztonságosabb helyen, az Apafi-palota mellett vásároltak telket. Az 1766-ban megkezdett építkezés még egy ennél is nagyobb templom felhúzását irányozta elő, de anyagiak híján a munka megakadt és - egy jóval kisebb programmal - csak tíz év múltán indulhatott el újból. A költségeket a helyi vallásos társulatok állták, de Mária Terézia királynő is támogatta az építkezést. Az elkészült templom toronygombját 1783-ban helyezték fel.

A templom igen nívós, barokk berendezését Hoffmayer Simon, a 18. század végi Erdély egyik legjobb mestere és ennek műhelye készítette. Valószínűleg tőle származik az 1787. körül elkészült főoltár, de számos mellékoltár és szobor is. A főoltár Szent Erzsébetet ábrázoló olajképét Veress Mátyás kolozsvári festő készítette ez évben.

A templom végleges befejezésére és felszentelésére 1791-ben került sor. A templom nyugati homlokzatának aszimmetrikus képe egy 1927-es vihar eredménye, amely lesodorta az északnyugati torony sisakját. Ezt máig sem sikerült helyreállítani.

A szabadon álló, délnyugat-északkelet tengelyű, hosszanti elrendezésű, nyeregtetős teremtemplom téglalap alaprajzú hajóból, ehhez keleten csatlakozó, egyenes záródású szentélyből, és az ehhez északon és délen aszimmetrikusan csatlakozó, három szintes terekből áll. Nyugati homlokzatában toronypár áll, melyek közül a délit mozgalmas, barokk sisak koronázza.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-05-28 12:27:21
Az adatlap forrása:
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Apafi-kastély (0.085 km)
Gógán vára (10.918 km)
Nagykapus vára (11.121 km)