Megújulásunk támogatója:  

Szent István plébániatemplom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 11,617'
Hosszúság (lon):
E 24° 5,406'
Védettség van?
nem
Típus:
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu központban, a fő utca (Strada Păcurari) mentén, annak
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az Árpád-kori eredetű magyar faluban 1333-ban már állt egy templom, amelyet egy korábbi, román kori, torony nélküli épület helyén emeltek. További gótikus átépítések történtek a 15. és 16. században. 1704-ben a labanc seregek felégetik az épületet, helyrehozatalára csak 1717-ben kerül sor, Torma Miklós adományából. 1784-ben ismét megújítják, majd a 19. sz. elején bővítik és új tornyot építenek hozzá Berbáld József ilosvai építész tervei szerint. A templom a reformáció idején a lutheránusoké, reformátusoké, majd az unitáriusoké. A katolikusok 1715. óta használják ismét.

A keletelt tengelyű, kontyolt nyeregtetős, ma fémlemezzel fedett templom nyugati homlokzata előtt állaz épület egyik különlegességének számító, későbarokk kori, kerek torony, melyen keresztül a főbejárat is nyílik. A síkmennyezetes hajót kváderezett, csúcsíves diadalív választja el a nyolcszög három oldalával záródó, gótikus bordás szentélytől. A hajó déli falában – nyilván másodlagos helyzetben – egy gyönyörű szemöldökgyámos, gótikus kőkeretes ajtó van, melyet vakolt klasszicista díszítés övez. Ugyancsak gótikus a szentélyből a sekrestyébe nyíló ajtó kerete, fölötte falfestés-maradványokkal, valamint a szentély északi falában egy három karéjos ülőfülke. Mind a hajóban, mind a szentélyben ma barokk ablakok találhatóak. Barokk kori főoltára a ma a hajó északkeleti sarkában álló oltár lehet, melynek leszedett szobrai a mai főoltárt díszítik.

A szabálytalan téglalap alaprajzú templomkertet 1821-ből származó, zsindellyel fedett kőkerítés övezi, melynek délkeleti oldalán nagykapu, míg az ellentétes oldalon gyalogos bejárat van. A templomot temető övezi, melyben több szép szobrot és 19-20. század fordulójáról származó, szép síremlékeket találunk.

(A leírás Istvánfi Gyula (szerk.): Erdélyi római katolikus templomok – Veszendő templomaink II., Budapest, 2002. című mű segítségével készült.)
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-10-24 03:35:40
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Torma-udvarház (0.454 km)
Betegh-kúria (2.316 km)
Kudu vára (4.332 km)
Mikes-kastély (6.367 km)