Megújulásunk támogatója:  

Szent Kereszt Felmagasztalása templom


Ország:
Ukrajna
Szélesség (lat):
N 48° 12,339'
Hosszúság (lon):
E 22° 38,840'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Rákóczi tér
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Beregszász egykori latin neve Villa Lamperti (Lampertháza) volt. Nevét a város – valószínűleg a helységet 1077 után alapító – Lampert (Lambert) hercegről, Szent László öccséről kapta.
A város egyik legjelentősebb középkori emléke a Vérke folyó partján álló Mindenszentek tiszteletére emelt római katolikus templom.
A monda szerint egy nyáját legeltető paraszt legény két bikája összeverekedett és lábaikkal tömérdek kincset túrtak ki. A parasztlegény ennek emlékére templomot emelt e helyen. A helyet Szászbereknek, később Beregszásznak nevezték el.
Irodalmi források szerint a mai gótikus templom helyén egy románkori templom állt, de ez nem bizonyított. Bár a település valóban a XII. századtól lakott volt. A templom románkori eredetét az északi kapu fölött elhelyezkedő két gyámkővel bizonyítják. A két másodlagosan elhelyezett gyámkő emberfejet és oroszlánt ábrázol. (Ganthon I. szerint pásztor és bikafej.) Dr. Entz Géza szerint azonban a gyámkövek inkább a XIV. sz. végéről valók. Tény, hogy Batu kán hadai 1241-ben szinte teljesen elpusztították a várost és valószínűleg a templomát is.
A mai is álló templom 1418-ban épült Zsigmond király uralkodása alatt. 1418-ban a templom mellett már állt a Szent Mihályról elnevezett kápolna. (Lehet, hogy ez a kápolna működött a tatárdúláskor lerombolt templom után.) Ezt a kápolnát sajnos az 1846-os helyreállításkor lebontották.
A XVI. század elején Mária királyné adományából két ízben felújították a templomot. Ezt őrzi a déli oldal egyik ablakának szemöldökén lévő 1518-as és a déli kapu kőkeretébe vésett 1522-es évszám. 1519-ben X. Leó pápa a beregszászi római katolikus plébániát főesperességre emelte.
1657-ben a lengyel csapatok erősen lerombolták a templomot, amelyet Báthori Zsófia állíttatott helyre. 1686-ban ismét leégett, ezután a templom másfél évszázadig állt romokban. 1743-ban a tornyot kijavították, lefedték, a templomon kisebb állagmegóvási munkákat végeztek. A teljes felújításra 1837-1846 között került sor romantikus stílusban, Tischler Albin akkori káplán, majd esperes tervei alapján.
A Tischler -féle helyreállítás jelentős szerkezeti változásokat hozott. A nyugati oldalon a Krisztus koporsó kápolna hozzáépítésével tette szimmetrikussá a templom nyugati oldalát. A déli oldalon lévő szent Mihály kápolnát elbontotta. A tornyot megmagasították, a nyugati homlokzatot neogótikus stílusban építették át. A templom belsejében új pilléreket és boltozatot építettek. A mai templom háromhajós csarnoktemplom.
A romantikus átépítés ellenére a templom sok középkori elemet őriz. A nyugati homlokzat jobb oldali kapuja a volt Szent Mihály kápolna kapuja, ennek mintájára faragták meg a bal oldali kaput is. A templom déli homlokzatán található a legszebb és leggazdagabb kiképzésű szamárhátíves, bélletes kőrácsos kapu. A templom északi oldalán lévő kapu is középkori, felette találhatók a másodlagosan elhelyezett gyámkövek. A szentély és a hajó ablakai eredeti középkoriak, mérművesek.
A templom impozáns belsejében lévő keresztboltozat és oszlopok a XIX. századi felújítás idejéből valók, az oszlopfejezetek, gyámkövek, boltozati bordák és a mellvédek domborművei terrakottából készültek. A hajó északkeleti részén lévő gótikus ülőfülkék valószínűleg a Szent Mihály kápolnából származnak. A szentély és a sekrestye közötti ajtó a kismuzsalyi templomból került ide át.
A templom előtti téren bontotta ki Esze Tamás és Kiss Albert a Rákóczi-szabadságharc zászlaját. A teret 1944-ig, majd újabban ismét Rákóczi térnek nevezik.

A templombelsőben bolyonghatunk e programmal: http://www.munkacs-diocese.org/hu/templom-beregszasz.html
Adatlapot készítette:
Janotti Judit
Adatfelvétel ideje:
2011-12-17 22:09:27
 
 

Állapotjelentések

2013.10.20 15:59 ngabi állapot: 5 - egyéb

Nincs változás az előző jelentés óta

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.