Megújulásunk támogatója:  

Szentháromság plébániatemplom


Bakó Mária KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI (http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/bako.pdf)

Bakó Mária KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI (http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/bako.pdf)
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 29,648'
Hosszúság (lon):
E 24° 45,857'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
MS-II-m-A-16054
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Szentháromság 203. szám
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Szentháromság neve először az 1332-es pápai tizedjegyzékben jelenik meg, ekkor már plébániatemploma volt, Sancta Trinitate néven emlegették, és ugyanígy találjuk az 1334, 1335-ös tizedjegyzékekben is. 1567-ben Szent Orontás néven szerepel, amelyet a reformáció után kapott, egyesek szerint ezt a gúnynevet az unitáriusok adták. Egészen a XVIII. századig ezen a néven szerepel, a katolikusok Mária Teréziához is kérelmet nyújtottak, hogy a falu kapja vissza régi nevét, amelyet aztán 1764-ben sikerült is visszanyerni.

Szentháromság középkori temploma ma katolikus, régiségére kevés építészeti elem utal. A XIX-XX. században teljesen átépítették, barokk és historizáló elemek dominálnak. Ami középkori voltára enged következtetni az a támpillérekkel körülvett, sokszögzáródású szentély. A reformáció után a településen az unitáriusok kerülnek többségbe, ezért a templomot is az unitárius egyház kapta meg, de 1752-ben a katolikusok felfegyverkezve visszafoglalták azt. Az unitáriusok panaszlevelet nyújtottak be Bornemissza József báróhoz az ügy intézésére, ugyanakkor kérvényt adtak be gróf Lázár Jánoshoz a rendek elnökéhez és a királyi főkormányszékhez is. Mivel választ nem kaptak, április 17-én az unitáriusok visszafoglalták a templomot, az oltárt és a többi bútort ki tették a templom mellett található temetőbe. Erre a templomot a gubernium 1754-ben bezárta, majd 1764-ben a katolikusoknak ítélte, ugyanakkor azt is elrendelték, hogy a falu neve Szentháromság legyen és ne Szentrontás.

A templom a falu északi végében fekszik, kelet-nyugat tájolású csarnok, sokszögzáródású szentéllyel. Nyugati oldalán áll a barokkos torony, mely háromszintes, félköríves bejárattal. A hajó déli oldalához portikuszt építettek, amely két oldalán két nagyméretű félköríves ablak töri át a falat, emellett a portikusz bal oldalán még egy kisebb félköríves ablakot is láthatunk, a két ablak közt egy lépcsős támpillér áll. A szentély sarkain kőlappal fedett, lépcsősen kialakított támpillérek vannak, két nagy félköríves ablak világítja meg a belső teret. A szentély déli oldalához kapcsolódik a sekrestye. A hajó belseje teljesen átalakult, síkmennyezet fedi. Félköríves diadalív választja el a szentélyt a hajótól, a szentélyt dongaboltozat fedi. A szentélyben oltárt helyeztek el, ugyanakkor itt található egy kőből faragott keresztelő medence is, amely valószínű a XIV. század emléke. Vastagon kialakított lábazatát domborított növénymotívumok díszítik, medencéje nyolcszögű, amelyen geometrikus minták találhatók.

Forrás: Bakó Mária KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI (http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/bako.pdf)
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2013-03-02 21:31:35
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Rhédey kastély (8.874 km)