Megújulásunk támogatója:  

Szűz Mária látogatása Szent Erzsébetnél plébániatemplom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 45° 56,034'
Hosszúság (lon):
E 22° 39,304'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu központjában, a Veres bástyától keletre, a fő út északi oldalán áll.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az Árpád-kori eredetű magyar faluban 1412-ben már biztosan áll a plébániatemplom. Ennek gyülekezete a 16. században a református hitre tért át és tovább használta templomát. A római katolikus plébániát csak a 18. század első felében tudták újjászervezni a pálosok és a ferencesek. 1749-ben a reformátusoktól visszavették az ősi templomot is. Ezt a katolikusok 1900-ban alaposan megújították.

A keletelt tengelyű templom tömege alacsony hajlásszögű, 20. század elején készült, ma cserép héjalatos nyeregtetővel fedett hajóból és ehhez csatlakozó, félköríves záródású szentélyből átt. Nyugati homlokzata elé ugrik a vízvetős, sarkított gúlasisakos torony. A hajó északi falához félnyeregtetős sekrestyét építettek. A torony alatti bejáraton át jutunk a síkmennyezetes templomtérbe, melyhez csúcsíves diadalívvel csatlakozik a szentély. A templomhajó nyugati végét faoszlopos orgonakarzat foglalja el. A 16. századi épületből maradtak fenn a hajóból a sekrestyébe nyíló ajtó és a sekrestye keleti ablakának későgótikus – korareneszánsz kőkeretei. A templom déli falának külső oldalán latin nyelvű, feliratos kőtábla látszik, melyen többek közt az 1581-es évszám is olvasható.

Az egyre aggasztóbb műszaki állapotban lévő templom gyülekezete mára néhány lélekre apadt, így az veszélyeztetettnek számít.

(A leírás Istvánfi Gyula (szerk.): Erdélyi római katolikus templomok – Veszendő templomaink II., Budapest, 2002. című mű segítségével készült.)

A közelmúltban szondázó műemléki falkutatás zajlott az épületen, amely többek közt a maiaktól nagyobb méretű, középkori ablakok maradványait igazolta.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-10-26 17:56:54
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Veres-bástya (0.272 km)
Ortodox templom (5.283 km)
Jósika-kastély (9.229 km)
Dobrai sánc (13.581 km)
Gyulay-kastély (15.596 km)
Nopcsa kastély (18.376 km)
Alsó-barlangvár (18.897 km)
Felső-barlangvár (18.897 km)