Megújulásunk támogatója:  

Unitárius templom


Forrás: www.marosszek.ro
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 28,388'
Hosszúság (lon):
E 24° 42,456'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
MS-II-m-A-15675
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település központjában, a falu főterétől kissé keletre, a temető mellett
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Kétségtelen, hogy a falu a templom védőszentjétől kapta nevét. Sokat vitatták, hogy Gerice miből származik. Kunits úgy vélte, hogy Szent Lélek volt a templom címe (Olim S. Spiritus a templo, cui consecratum fuit) és az unitárius nép ferdítette el – gerlére vagy galambra gondolva – Szent Gerlicére. 1764-ben a gubernium meg is tiltja, hogy ne használják az elferdített nevet, s Szentlélek legyen a falu neve. Ezzel szemben Karácsonyi János azt bizonyítja, hogy Szent Gracian ferences után kapta nevét, amelyet régiesen Gerecnek is írtak. Ez a ferences a XIII. században élt, amikor a templom is épülhetett, s a következő század elején vagy már a XIII. században innen kapta nevét a falu is.

A templom – bár sok átalakítást szenvedett – eredeti átmeneti stílusának több jegyét megőrizte. A szentély és hajó déli oldalán álló két-két ablak gótikus, hasonlóképpen a sokszögű záródással épült szentély is és a csúcsíves diadalív. A szentély eredeti csúcsíves boltozatát dongaboltozattal váltották fel. A hajó 1670-től deszka kazettás mennyezetet kap, amelyet Gálfalvi Kozma Mihály népies mintákkal díszít. A torony felőli főkaput és az oldalajtót átalakították. Eredetileg nem volt tornya, csak faharangláb állott mellette még 1671-ben is. Kőtornyát 1781–1792-között építik. A templom a reformációig katolikus volt. Utána átéli a reformáció korszakának változásait: előbb református, majd unitárius kézre kerül és ma is az unitáriusoké.

Források:
Léstyán Ferenc, Megszentelt kövek, Gyulafehérvár, 2000.
Kelemen Lajos, Művészettörténeti tanulmányok. I., Bukarest, 1977.
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2013-03-30 23:40:01
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.