Megújulásunk támogatója:  

Volt Takarékpénztár (Helytörténeti Múzeum)Ország:
Szerbia
Szélesség (lat):
N 45° 4,100'
Hosszúság (lon):
E 20° 35,883'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Középület
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A fő tér (Titó marsal út - ul. Maršala Tita) nyugati végében, az Október 4. utca sarkán
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A Torontál-Vásárhelyi Takarékpénztár Részvénytársaság 1891-ben alakult meg. A hivatalos cégbejegyzés szerint "Ezen részvénytársaság korlátolt felelősségű szövetkezet az 1891. évi márczius hó 26-ik napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett. Székhelye : Torontál Vásárhely. A vállalat tárgya: a kereskedelmet, ipart és mezei gazdaságot előmozdítani, idegen tőkének kamatozás végetti elfogadása által minden néposztálynak megtakarított pénzei biztos elhelyezésére alkalmat nyújtani és a takarékosság szellemét általánosságban ébreszteni és fejleszteni. Tartama harmincz év. Alaptőkéje 1000 db. 30 fr. névértékű részvény összesen 30,000 frt. Az igazgatóság Ambrózy Sándor, Sensey Mihály, Osztertág Márton, Sasi András. Hirth Kálmán, Olasz János, Krivácsi József, Spitzer Bernát, Pálinkás! János, Szinok Balázs, Dr. Engel Zsigmond és Feigl Károly torontál-vásárhelyi lakosok, kiknek igazgatósági tag minősége és czégjegyzési jogosultsága bejegyeztetik." A cég 1914-ig állt fenn, amikoris beolvadt a Pancsovai Népbankba.

A társaság valamikor a századforduló körül építette fel székházát Torontálvásárhely fő terének nyugati végében. A szabálytalan saroktelekre szokatlan tömegalakítású, földszintes épületet húztak fel. A térre néző homlokzata mögött mint ha nem is egy, hanem két épület húzódna meg. E homlokzat leghangsúlyosabb része az enyhén előreugró rizalit, benne három db nagy méretű, félkörös záradékú ablakkal, melyet megemelt manzárd tető koronáz.

1975-ben az iskolában rendezett nagyszabású néprajzi és helytörténeti kiállítás alkalmából Szécsényi Jolán, a képzőművészeti nevelés tanárnője a diákok segítségével sok helyi jellegű régiséget gyűjtött össze, amelyek a padláson, pincékben vagy szekrények mélyén lassan a feledésbe merültek. A gyűjtést és a sikeres kiállítást követően megszületett az ötlet, hogy egy állandó kiállítást hozzanak létre.

A múzeum 1985-ben létesült. A Művelődési Otthon akkori igazgatója, Horti György közbenjárásával a Pancsovai Múzeum szakemberei segítettek az összegyűjtött tárgyak és dokumentumok feldolgozásában, konzerválásában és a kiállítás leltározásában. A múzeum anyagát akkor 445 kiállítási tárgy alkotta, amely Debelyacsa központjában, a régi Takarékpénztár épületében kapott helyet. Az épület egyik szárnya csak az állandó jellegű kiállításnak van átadva, melynek négy tágas terme áttekintést ad a falu múltjáról.

Az egyik teremben őseink munkaeszközeivel találkozhatunk. Itt látható a rokka, a guzsaly, az asztali citera, öreg vasaló, tulipános láda, ünnepi és mindennapi öltözékek. A falakat kinagyított fényképek díszítik. A második teremben a konyhakellékek, agyagedények és a sarokban álló pálinkás butella található, amelyet egyben a múzeum ereklyéjének is nevezhetünk. A felirata már szállóigévé vált: „Szép butella az én nevem, mikor pálinka van bennem, azért pajtás szépen igyál, azután hibát ne tsinály” (korabeli helyesírással). A harmadik teremben látható a járom, a nehéz nyűg, amit itt béklyónak neveznek, a régi iskolacsengő és a régi mozivetítő. A negyedik kiállítási teremben a régi Joanović gyógyszertár történetével ismerkedhetünk meg. Itt található az aszpirinkészítő és a monumentális velencei tükör is. A folyosón látható az első debellácsi vásár három nyelven (magyarul, németül és szerbül) kiírt hirdetése 1873-ból, valamint egy kinagyított fénykép a református templom előtti piactérről.

A leírás és a képek forrása részben: www.ertektar.rs
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2017-12-30 20:54:35
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.