Megújulásunk támogatója:  

Nagyboldogasszony plébániatemplom
Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 47° 53,281'
Hosszúság (lon):
E 18° 45,304'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Belterületen
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Ipolyszalka Árpád-kori magyar falu, melyről az első írott adatok a 13. századból maradtak fenn. Ekkor már állhatott román stílusban épült temploma, melynek maradványai a 19. században a mai temetőben álló kereszt közelében mépg megtalálhatóak voltak. E templom patrónusa Szent Péter és Pál voltak.
A ma álló, barokk stílusban emelt istenháza építésének ideje bizonytalan - minden bizonnyal a 18. században épült fel. A korábbi szalkai templommal való jogfolytonosság igényét jelzi egy középkori profilált díszű ajtókeretből származó kő, amelyet az új templom falába foglalva őriztek meg és ennek származását latin nyelvű emléktáblával is megörökítették. (Feltételezhetjük hogy a megelőző épületnek több egyéb kőanyagát is felhasználták az építkezéshez, de ezek ma a falakban lappanganak.)

A ma a faluban álló, keletelt templomépület egyhajós, nyugati homlokzatán egyszerű, barokk párkányokkal és vakolatdíszekkel ékesített toronnyal. Szentélye félkörös záródású. A templomhajót poroszsüveg boltozatok fedik, melyek ión oszlopfős iker-falpilléreken nyugszanak. A templom mai képe az 1950-ben végzett bővítés nyomán alakult ki, mikor is a szentély két oldalához 1-1 kis kápolnát ragasztottak. A templom berendezésének legidősebb darabja egy késő gótikus, 15. századi, homokkőből faragott keresztelő medence, amely, alighanem a korábbi templomból került át ide. Ezt tartják több 18. századi barokk szoborról is, de utóbbi hiedelmek igazságtartalma kétséges. A főoltár képe Mária mennybemenetelét ábrázolja. E képet egy korábbi, hasonló témájú alkotás újrafestéseként, 1892-ben készíttette Ferenczy plébános úr.
A félköríves árkádon nyugvó karzaton áll a 19. századi, klasszicista stílusú orgona, amelyet Országh László budapesti oronaépítő újított fel 1892-ben. A padló márvány mozaikjait 1903-ban készítette Melocco Péter budapesti cége. A toronyóra 1913-as, Müller János budapesti órás munkája.

A leírás Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában I., (Dunaszerdahely, 2008.) műve alapján készült.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-07-01 15:40:38
 
 

Állapotjelentések

2014.01.25 15:42 klo állapot: 5 - egyéb

A torony felújítása befejeződött, most a déli homlokzat, illetve a szentély van soron. Északon a lábazatnál nagyon kicsit vizesedik. Az állapota egyébként nagyon jó.

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.