Megújulásunk támogatója:  

Brassovia váraOrszág:
Románia
Szélesség (lat):
N 45° 38,048'
Hosszúság (lon):
E 25° 35,571'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Vár, várkastély
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A belváros fölé magasodó Cenk-hegy tetején.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Brassó (Kronstadt, Braşov) városának DK-i oldalán emelkedik a 957 m magas Cenk-hegy, melyen már az Árpád-korban vár állt. A hegytetőre legegyszerűbben felvonóval juthatunk, melynek végétől kb. 10 perc gyaloglással érhető el a vár területe.

Már a rómaiak idején is ismert volt Mons Cinum néven, melyből a Zinne, ill. a Cenk név is származik. Korábban úgy tartották, hogy az erősséget a II. András által a Barcaságban letelepített német lovagok építették. Erre azonban nincsenek korai adatok, és azt a vélekedést sem sikerült még meggyőzően alátámasztani, hogy a vár valamilyen formában a brassói ispánsághoz kapcsolódhatott. A belsejében szórványként előkerült Árpád-kori cserepek nyomán keletkezése a 12-13. századra tehető. Eszerint a dél-erdélyi magyar határvédelmi rendszer része lehetett. A tatárjáráskor valószínűleg elpusztult, később újjáépítették. 1421-ben II. Murád serege foglalta el a várossal együtt. 1454–1455-ben a brassói városfalak nagyarányú fejlesztésekor a városra nézve veszélyessé váló régi cenki-vár falainak legnagyobb részét lebontották.

Maradványait először Orbán Balázs írta le részletesen. A hasonnevű hegy tetején épült É – D-i irányú, szabálytalan háromszög alaprajzú erődítmény É-i végében kör alakú torony állt. Feltehetően e torony volt a vár első építménye. A várfal K-i oldala kb. 330 m hosszú volt, középső részének megtört falához egy út vezetett. Innen É felé, a már említett É-i toronyhoz egy enyhén meghajló védőfal emelkedett, melynek déli vége éles szögben megtörve nyugati irányban haladt tovább. E saroktól kb. 35 m-re állt a vár egyetlen kapuja, két bástya védelmében. A kapuhoz a D-i fal előtt, a sziklába vésett árok fölött, cölöpökön nyugvó fahídon keresztül lehetett eljutni, melynek utolsó szakasza felvonható volt.
A bejárat belső oldalától Ny-ra a védőfalhoz hét kisebb helyiség épült. Ezek lakószobák és az őrség lakásai lehettek. A kapu fölött, a belső terület DNy-i részén állt a 12. században épült Szt. Leonárd kápolna, melyet a várral együtt a brassóiak romboltak le, amint az Dénes esztergomi érsek 1455-ben írt levelében olvasható. A vár kapujától 55 m-re Ny-ra, egy kifelé hajló sziklatömb szakította meg a falat, melytől Ny-ra további öt kisebb szoba volt. Ezek Ny-i utolsó szobája egy magas szikla aljához ért, ez 15-20 m-re emelkedett a várfalak szintje fölé. A szikla tetején egy nagyjából négyzet alaprajzú torony emelkedett, aminek alapfalai még megvannak. A toronytól Ny-ra húzódó védőfal az É-i donjon alatt emelkedő hatalmas sziklatömbig vezetett. E Ny-i falat a DNy-i sarkon emelkedő torony közelében egy belül nyitott, négyszög alapú torony szakította meg. Itt a várfalon belül egy ismeretlen rendeltetésű, négyszögletes épület nyomai látszanak. A K-i és a Ny-i várfalak a meredek, szinte megmászhatatlan szikla szélére épültek, így a várat csak a D-i oldalon álló kapu felől lehetett megközelíteni.

A 3 hektár területű erősségnek ma még jelentékeny falmaradványai rejtőznek a bozótban. A falsíkok egyes helyeken több méter hosszúságúak és 1-2 m magasak. A vár közelében az egykori millenniumi emlékmű romjait szemlélhetjük meg.

A leírás forrása: Karczag Ákos / www.varak.hu
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-06-29 12:00:30
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.