Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 8,630'
Hosszúság (lon):
E 21° 59,934'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
BH-II-m-B-01129
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 2
Magyar történelmi jelentőség: 2
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Hegyközcsatár 341. szám
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A falu református temploma egy román kori kőtemplom helyén épült, amelyből, a nagyváradi római katolikus egyház monográfiáját megíró főpap, Bunyitay Vince szerint, csak déli oldalfalának nyugati része maradt fenn, egy félköríves ablakkal egyetemben építették be az új istenházába. A templom bővítésével együtt épülhetett tornya is, amelynek felirata elárulja építésének évét: EPL 1007 ESZTEN, ez Bunyitay szerint 1667-et jelöl. Korabeli feljegyzések szerint a templomot gótikus stílusban emelték, négy fiatornyocskával, körben sétálóval, az ellenség és a tűz megfigyelésére. Később átalakították. Az épület nagymérvű barokk átépítésére 1772-től került sor. A tornyot 1830-ban magasították, az ablakok csúcsívét lekerekítették, toronyórákat helyeztek el bennük. A hajlékot 1847-ben tűzvész pusztította.
A templom egyhajós, nyugati homlokzata előtt áll a tornya, amely annak középső tengelyétől kissé jobbra helyezkedik el, bal oldalán a karzatfeljáróval. Mindkettőnek szegmensíves bejárata van. A torony sarkait keskeny pilaszterek és vízszintes falsávok díszítik. Az első emeleten keskeny, csúcsos, keretelt világítóablak áll. A torony második emeletének mind a négy oldalán szegmensíves záródású, zsalugáteres ablak látható. Barokkos toronysisakja alatt óraíves párkány húzódik, óraszámlappal. A nyugati homlokzaton, a karzatfeljáró mellett egy lépcsős támpillér, tőle balra egy kör alakú világítóablak helyezkedik el, fölötte pedig egy egyenes lezárású karzatablak nyílik, mindkettőt keretelték. A hajó oldalait támpillérek erősítik. Ablakai félköríves záródásúak, szintén keretben helyezték el őket. A déli oldal legnyugatibb, félköríves záródású, kisebb méretű, keskeny rézsűs ablaka még a hajdani templom falmaradványán áll, alatta kisméretű kerek világítóablakkal. A déli falhoz portikusz kapcsolódik. A hajó kazettás síkmennyezetű, keleti végében sokszögű szentélyzáródással. Ebbe simul bele az orgonakarzat, amelyet két falpillér és két fejezetes oszlop tart. A karzat alatt két világítóablakot, középen a kijáratot találjuk. A hajó nyugati végében szintén karzat áll. Az északi falon van a klasszicizáló kései barokk szószék, amely 1808-ban készült, faragott koronája 1849-ben, a faragott úrasztala is ez időből való. Az istenháza orgonáját 1876-ban építették.

Az adatlap Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnökének segítségével készült.
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2014-02-09 17:12:00
 
 

Állapotjelentések

2014.04.13 18:04 mokuska09 állapot: 3 - koordináta: N 47° 8,270' E 22° 0,349' - egyéb

A fal kopott, néhol vizes. A tornyon egy nagy darabon leesett a vakolat, látszik a tégla fal. van betörött ablak is. A toronyóra nem működik jól.

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.