Megújulásunk támogatója:  

Szent Anna római katolikus plébániatemplom

Ország:
Szerbia
Szélesség (lat):
N 45° 44,450'
Hosszúság (lon):
E 19° 0,883'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu központjában
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Kupuszina-Bácskertes török hódoltságot követő újratelepítése (1751) után a bajai és a zombori ferences atyák látták el az itt élő római katolikus hívek lelki gondozását. Az önálló kupuszinai-bácskertesi egyházközösséget báró Klobusiczky Ferenc kalocsai érsek alapította 1754-ben. Ettől az évtől kezdve vezetik helyben az anyakönyveket. A falu első temploma vert falból készült és az 1806-ban épült parókia déli oldalán állott.

A község jelenlegi templomát 1808 és 1813 között építették és Szt. Anna, a Boldogságos Szűz Mária édesanyjának tiszteletére szentelték. Így a templombúcsú minden évben július 26-án, ill. az ezt követő vasárnap kerül megünneplésre. A templom barokk stílusban épült. Méretei: 32,5 m hosszú, 11,72 m széles, belmagasság 12 m, toronymagasság 32 m. 4 harangja van: a legnagyobb 645 kg, a legkisebb 48 kg.

A templom a II. Világháború óta kizárólag a hívek adakozásából tartja fenn magát, mivel a Kalocsai Érsekség által a templomfenntartás céljából adományozott földterületet (50 katasztrális hold) a titói Jugoszlávia államosította. Ez az állapot a mai napig fennáll és minden jogi értelemben orvoslásra szorul.

A templom utolsó belső festését 1990-ben Kiss György és Buják Ede zombori templomfestő mesterek végezték, felújítva és új elemekkel díszítve Udvardy Rudolf apatini mester 1928-ban készült munkáját. A színes vitrázsokat Kiss (szül. Tábori) Katalin művésznő készítette.

A falu lakossága kb. 2400 fő a legutóbbi délszláv háború nyomán beköltözött szerb háborús menekültekkel együtt. A római katolikus hívek száma kb. 1900.

A leírás forrása: www.kupusina.org
A képek forrása: Google Earth, Đoka ˝Cutak, Facskó István
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2017-12-29 13:44:19
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.