Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Krasznahorka vára Krasznahorka vára, Krasznahorkaváralja
A 13. században az ekkor külön családokra szétágazó Ákos nemzetség kezén lévő területen az első várat minden bizonnyal az egymással rokon Máriássyak ill. Batizok építtették. A mai falutól északkeletre, egy dombtetőn álló vár legősibb része egy közel négyzet alaprajzú...
Régi katolikus gimnázium (Szent István Kollégium) Régi katolikus gimnázium (Szent István Kollégium), Csíksomlyó
Az épület Erdély egyik kiemelkedően fontos egyházi iskolája volt, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium elődje, számos kiemelkedő magyar személyiség Alma Matere. Csíksomlyó és a távolabbi környék újkori szellemi életét az itt megtelepedett ferencesek határozták meg, akik...
Szerb görögkeleti ún. Alsótemplom Szerb görögkeleti ún. Alsótemplom, Karlóca
A Szent Péternek és Pálnak szentelt templomot 1599-ben említik legelőször az írott források. A régi templom helyén 1719-ben emelték az újat. A háromkaréjos alaprajzzal rendelkező, barokk stílusú templom homlokzatai egyszerűek, letisztultak. A templom ablaknyílásai félkörívesek...
Mihály-kapu hídja Mihály-kapu hídja, Pozsony
A Szent Mihály-kapu a Pozsony polgárvárosát körülvevő, középkori eredetű erődítés egyetlen, még fennálló kapuja. A több lépcsős védelemmel ellátott kapu előtt komoly méretű és mély városárok húzódott, melynek egy szakasza - szintén szinte egyedülállóként Pozsonyban...
Páduai Szent Antal plébániatemplom Páduai Szent Antal plébániatemplom, Újpalota
Frimont János Mária, Palota grófja 1819-ben kapta meg a községet. 1821-ben a nápolyi királyt egy lázadásban megfosztják trónjától. Frimont főparancsnok kapta a megbízást a lázadók megfékezésére. Rietti és Antrodocco között volt a döntő ütközet, ahol kilőtték alóla a lo...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink