Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szetye vára Szetye vára, Kászonújfalu
A Kászonújfalu (Caşinu Nou) és Kászonaltíz közti úttól ÉK-re, kb. 1 km-re a Nagy-Szetye-patak ÉK-i partjánál találjuk a várdombját, mely Kászonaltíz felől, egy földúton közelíthető meg. Az É-D-i irányban kb. 60 m hosszú, K-i irányban 25 m széles várplató Ny-i oldal�...
Gyertyaszentelő Boldogasszony templom Gyertyaszentelő Boldogasszony templom, Szmrecsán
Az Árpád-kori eredetű faluban az 1300-as évek közepén, egy korábbi fatemplom helyén emelt épület Liptó egyik legszebb temploma. Szabálytalan alaprajzú kőfallal körülvet, egyhajós, keletelt épület. A nyugati torony felett pompás fa galériás, hagymakupolás toronysisakot találun...
Szélmalom Szélmalom, Melence
A Bosnyák-féle szélmalom a Hadnagy dombon épült fel 1899-ben a Basahíd (Bašaid) felé vezető út bal oldalán. Nevét egykori tulajdonosáról, Ljubomir Bošnjak-ról kapta. Valamikor Bánát a szélmalmairól volt ismeretes. Egy 1885. évi összeírás alapján Bácskának és Bánátnak...
Viadukt Viadukt, Nyitrabánya
Az Árpád-kori eredetű településen a tatárjárás után német anyanyelvű lakosság telepedett meg. Az alapvetően megzőgazdasággal és kézműiparral foglalkozó településen a szénbányászkodás a 18. században jelent meg - a Pálffyak közeli bajmóci kastélyának szénigényét kiel...
Íves vasbeton közúti híd Íves vasbeton közúti híd, Alsópalojta
A Hont megyei falu szélén álló íves vasbeton híd 1937-ben épült fel azok után, hogy korábbi, jóval egyszerűbb, szintén beton hidat az 1936-os árvíz elpusztította. A híd csodával határos módon túlélte 2. világháború sorozatos hídpusztítását: bomba ugyan robbant a híd mel...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink