Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Római katolikus templom Római katolikus templom, Kézdiszentlélek
A középkori eredetű plébániatemplom impozáns torony-hajó-szentély térfűzési épületet alkotott, de az 1980-as évek elején végzett átépítés során a szentélyt kétoldalt idomtalan építménnyel bővítették. Ennek esett áldozatul többek között a templom középkori sekresty�...
Református templom Református templom, Iske
Az Ung vármegyei falucska a Laborc folyó bal partján épült fel. Eredete az Árpád-korba nyúlik vissza: a fennmaradt írott forrásokban 1297-ben tűnik fel a neve először. Neve puszta személynévből keletkezett, magyar névadással. Iske középkori történelméről, birtokosairól é...
Felsőlövői erődítések nyomai Felsőlövői erődítések nyomai, Felsőlövő
A település temploma körül erődítések nyomai találhatóak, amelyekről nem sokat tudunk. A régészeti leletek tanúsága szerint a területen már a római korban is éltek emberek, erről tanúskodik az itt talált számos sír, amelyek az 1. és 3. század közötti időszakból származ...
Székely Nemzeti Múzeum Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy
Sepsiszentgyörgy az egykori Háromszék vármegye és a székelység fontos központjának számított, így nem véletlen, hogy itt merült fel a 19. század végén egy székely múzeum letelepítésének igénye. (Magát a múzeumot és annak gyűjteményét egyébként nem pontosan itt, hanem a...
Falumúzeum Falumúzeum, Barátudvar
A Fertő tótól keletre elhelyezkedő Fertőzug (németül: Seewinkel) elsőre talán unalmasnak tűnő faluja, Barátudvar, Árpád-kori eredetű. Lakosai az ország nyugati határának védelmében teljesítettek szolgálatot. Az I. világháborút lezáró,1920-as "békekötés" értelmében Mag...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink