Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Antal templom Szent Antal templom, Kismarton
A templom valószínűleg egy korábbi kápolna helyén épült 1739-ben barokk stílusban. Védőszentje Páduai Szent Antal. 1759-ben Esterházy Antal az irgalmasok rendjének adományozta. Az egyhajós, kb. észak-déli tengelyű, egyenes szentélyzáródású templom az Irgalmasrendi Kórház...
Bozóki vár (volt kolostor) Bozóki vár (volt kolostor), Bozók
A mai erődítmény helyén a 12. század első harmadának végén a ciszterciek alapítottak apátságot, amely néhány évtized múlva a premotreiekhez került. Prépostságként Hont megye meghatározó birtokosa volt, azonban a 15. században a huszita harcok során feldúlták. Balassa Zsigmo...
Gyertyaszentelő Boldogasszony templom Gyertyaszentelő Boldogasszony templom, Szmrecsán
Az Árpád-kori eredetű faluban az 1300-as évek közepén, egy korábbi fatemplom helyén emelt épület Liptó egyik legszebb temploma. Szabálytalan alaprajzú kőfallal körülvet, egyhajós, keletelt épület. A nyugati torony felett pompás fa galériás, hagymakupolás toronysisakot találun...
Új ortodox zsinagóga Új ortodox zsinagóga, Kassa
A Felső-magyarországi zsidóság egyik központjának számító Kassára 1841-ig nem települhettek be zsidók. Ennek ellenére a 20. század közepére már bő 11 ezres közösségük élt itt, amely több nagy, ill. kisebb zsinagógát is fenntartott. A legősibb, Harangöntő utcai, régi ort...
Református kistemplom Református kistemplom, Marosvásárhely
A Székelyföld legjelentősebbé emelkedő városában, Vásárhelyen a reformáció évszázadában a protestánsok döntő befolyást szereztek, ők tették ki a lakosság többségét. A református egyház a Sásvári családtól örökség címén szerzett, akkor még városszéli telken 1628-...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink