Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Batthyány-kastély Batthyány-kastély, Németújvár
A településen jelentős prehistorikus és római kori régészeti lelőhely van. Első említése 1157-ből való, II. Géza ekkor engedi meg a bencés kolostor felépítését. 1180-ban épül fel a vár, s a település ekkor kapja a novum castrum (új vár) nevet. A falu a vár körül fejlőd�...
Földvár vára Földvár vára, Földvár
Erdély DK-i sarkában, a Barcaságnak nevezett területen a XII. század második felében telepedtek le az országba hívott szász vendégek {„hospesek”}. A földműveléssel és kereskedelemmel foglalkozó németajkú lakosságot 1211-ben követték a hitetlenek elleni keresztes háb...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Sövénység
Sövénység (Schweischer, Fişer) helység 1385-ben tűnik fel először. 1452-ben Swgnsekir, 1488-ban Schowiszer, 1508-ban Schowyszer, 1532-ben Schuyscher néven jegyzik az oklevelek. Szent Márton tiszteletére szentelt, egyhajós, torony nélküli temploma a XV. század közepén épül kés�...
Szászkézd vára Szászkézd vára, Szászkézd
Az Oltmelléki hegysor K-i részében, Disznó (Sajó, Saubach) - patak mellett fekszik Szászkézd (Saschiz) község. Az eredetileg honfoglaláskori magyar falut a XIII. század végéig székelyek lakták, mely kiköltözésüket követően szász kézre került. A település mellett emelked...
Zathureczky-kastély Zathureczky-kastély, Cécke
Nagyváradtól 35 kilométerre, a Sebes-Körös bal partján fekvő Cécke község első írásos említése 1256-ból való, Chetka néven, 1332-ben Chezke, majd Chechke, 1483-tól Czeczke. A névalak puszta személynévből keletkezett magyar névadással. A 19. századi Zathureczky-kastély roma...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink