Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Leinner-ház Leinner-ház, Kismarton
Három szárnyból álló, kétszintes barokk épület a 18. század elejéről. A déli homlokzat félköríves kapujának zárókövén szőlészeti eszközök és az I.S. 1769-es felirat található. Udvara északi és déli emeletén üvegezett tornác van. Az északi homlokzat timpanonnal koron...
Bencze-ház Bencze-ház, Nagybecskerek
A mai Simpo áruház épülete Nagybecskerek főutcájának első korszerű kereskedelmi létesítménye. Bencze Antal és Miksa, a Bencze és Fia bútorgyár tulajdonosai megrendelésére készült 1909-ben. A házat Simeon Stajić örökösétől megvásárolva bútorgyáruk áruházává, kiá...
Nagy Kaszinó Nagy Kaszinó, Kassa
A Felső-Magyarország egyik legfontosabb és leggazdagabb szabad királyi városának számító Kassa fő utcája, tulajdonképpen inkább fő tere az észak-déli irányú Fő utca. Ennek a „szilvamag” alakú térnek a közepén áll a székesegyház. A város legfontosabb középüle...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Ugra
Ugra helység 1325-ben Galt, 1488-ban Gald néven jelentkezik az oklevelekben. Egy római vár köveinek felhasználásával a XIII. század elején építik templomát. Erről egy befalazott római kő is tanúskodik. Hosszan elnyúló bazilikás templom. A román stílust képviseli. Gerevich s...
Munkácsi vár Munkácsi vár, Munkács
A munkácsi várhegy a síkság közepén található, vulkanikus eredetű. 68 méter magas, 408 méter hosszú, valamint 266 méter széles. A vár teraszokra épült, ezek háromféle védelmi egységet biztosítanak. A vár területe megközelítőleg 14.000 m². Legfelül a felsővár talá...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink