Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Erdőgyarak
A Nagyszalontától dél-keletre fekvő település első írásos említése 1214-ből származik Gyoroc néven, 1332-től Gyarak, 1427-től Erdewgyarakként jelenik meg, és egy puszta személynévből alkották meg az elnevezést. Az istenháza 1871 és 1881 között épült eklektikus stílusb...
Palazzo Falconieri Palazzo Falconieri, Róma
A Palazzo Falconieri, vagyis Falconieri-palota megvásárlása, 1927 óta a magyar állam legértékesebb külföldi ingatlanja. A Római Magyar Akadémiának (Collegium Hungaricum Róma) helyet adó épület a Tevere (korábbi nevén Tiberis) partján áll Róma belvárosában. Az eredetileg az...
Ravatalozó kápolna Ravatalozó kápolna, Krasznabéltek
A kápolnát 1936-ban építette a német származású Schumy család. Ide temetkezett az építtető házaspár id. Schumy János és neje, Holló Gizella, valamint két, fiatalon elhunyt gyermekük, ifj. Schumy János és Schumy Erzsébet. Az épület ma ravatalozó, ezért kívülről egy ronda...
Szent Jeromos temetőkápolna Szent Jeromos temetőkápolna, Hum
A Szent Jeromos tiszteletére szentelt temetőkápolna hozzávetőlegesen keletelt, egyhajós, keleti részén egyenes záródású, a hajóval megegyező magasságú és szélességű szentéllyel zárt román stílusú, 12-13. századi épület. A belsejében értékes glagolita feliratok, illetve...
Szent Anna templom Szent Anna templom, Rozsnyó
A nagy múltú bányavárost a 13. században ide érkező, a környék érceit kitermelő, német ajkú bányász telepesek alapították. A település templomai, legfontosabb középületei, legtehetősebb polgárainak házai a középkori eredetű, téglalap alaprajzú fő téren, ill. az ebből...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink