Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kereskedelmi kaszinó Kereskedelmi kaszinó, Csáktornya
Az Árpád-kori eredetű, muraközi város a 19. század utolsó évtizedeiben komoly fejlődésnek indult, átalakult belvárosában új középületek, a gyarapodó polgársága révén pedig magánépületek emelkedtek. Ennek sorában épült fel 1904-ben, Böhm Henrik tervei nyomán egy jelle...
Sárkányölő Szent György szökőkút Sárkányölő Szent György szökőkút, Pozsony
A pozsonyi belváros egyik legjelentősebb, barokk épülete, az egykori Prímási palota négyzet alaprajzú belső udvarának közepén egy, a háznál jóval régebbi, komoly kultúrtörténeti értékkel is bíró, barokk szökőkút áll. Az alkotás eredetileg az esztergomi érsekek pozson...
Pogányvár Pogányvár, Csíkrákos
Csíkszeredától É-ra, Csíkrákos (Racu) község Ny-i határában, a Vár-patak és a Szilas-patak által közrefogott 1273 m magas sziklacsúcson állnak Pogányvár romjai. Felkeresése Csíkrákos faluból az autóval is járható, „kék kereszt” jelzésű földúton a legcélszer...
Chevra Bikur Cholim zsinagóga Chevra Bikur Cholim zsinagóga, Bártfa
Bártfa a középkori Magyarország egyik legjelentősebb szabad királyi városa volt. Gazdagságát határmenti helyzetének, távolsági kereskedelemben részt vevő polgárainak és iparosainak köszönhette. A zsidók városokba telepedését tiltó törvények miatt Bártfán csak a 19. sz�...
Ferences templom és kolostor Ferences templom és kolostor, Kolozsvár
Keletelt, mai formájában a nyugati nézetén többnyire barokk külső jegyeket hordozó középkori eredetű templom, hozzá észak felől csatlakozó, négyszöget bezáró kolostorépülettel. Jelenleg a ferences rendhez tartozik, de alapítása a domonkosokhoz kötődik. A templomhoz nyugat fe...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink