Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szűz Mária plébániatemplom Szűz Mária plébániatemplom, Helpa
A települést a vlach jog alapján oláh pásztorok hozták létre a 16. században. 1806-ban emelték barokkos jegyeket mutató, klasszicista stílusú plébániatemplomát, amely fekvésénél és méreteinél fogva szinte uralja a Felső-Garam völgyét. Egyhajós, csaknem nyugat-keleti teng...
Református templom Református templom, Hegyközszáldobágy
A Nagyváradtól 5 kilométerre fekvő település első írásos említése a Váradi Regestrumban volt 1226-ban, Scaldubag néven, majd 1236-tól Zaldubag. A Száldobágy helynév a magyar nyelvemlékbeli száldob – hársfa – főnév származéka, tulajdonképpeni értelme hársfákkal...
Batthyány-Bethlen-kastély Batthyány-Bethlen-kastély, Élesd
Az élesdi kórháznak helyet adó Batthyány-Bethlen-kastélyt gróf Batthyány József építtette a 19. században klasszicizáló barokk stílusban. Gróf Bethlen Aladár 1887-ben lett a tulajdonosa, amikor feleségül vette Batthyány gróf Vilma nevű leányát. Ekkor kisebb átalakításokra...
Tompa Mihály sírja Tompa Mihály sírja, Hanva
Tompa Mihály költő, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1817-ben született a közeli Rimaszombatban, elszegényedett nemesi családban. Nehéz, félárva gyermekkor után, vasakarattal és mindvégig nagy szegénységben járta ki a pataki kollégiumot majd a teológiát...
Zsinagóga Zsinagóga, Lendva
Lendván és a mai Muravidéken a zsidó származású iparosok és kereskedők II. József császár visszavont gazdasági intézkedései után telepedtek le. Az említett közösséghez tartozók kezdetben kézművességgel, a dualizmus korában pedig főképpen kereskedelemmel foglalkoztak. Alsó...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink