Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református kistemplom Református kistemplom, Marosvásárhely
A Székelyföld legjelentősebbé emelkedő városában, Vásárhelyen a reformáció évszázadában a protestánsok döntő befolyást szereztek, ők tették ki a lakosság többségét. A református egyház a Sásvári családtól örökség címén szerzett, akkor még városszéli telken 1628-...
Bartán vára Bartán vára, Monostorszeg
Bartán várát, mint castrum Barthan említették meg 1475-ben, 1480-ban Nagyvölgyi László özvegyéhez tartozott. Engel Pál adatai szerint: a középkorban Bodrog vármegyéhez tartozó birtok, 1368-1511-ig a Bártányi - Peres családhoz tartozott, ám 1455-1480. között a Nagyvölgyi csalá...
Ortodox zsinagóga Ortodox zsinagóga, Bártfa
Bártfa a középkori Magyarország egyik legjelentősebb szabad királyi városa volt. Gazdagságát határmenti helyzetének, távolsági kereskedelemben részt vevő polgárainak és iparosainak köszönhette. A zsidók városokba telepedését tiltó törvények miatt Bártfán csak a 19. sz�...
Vespasianus császár temploma Vespasianus császár temploma, Nóna
A mai település észak-nyugati részén, az egykori római fórumon épült fel a Kr. u. 1. század második felében, Vespasianus császár uralkodása idején a nagyméretű, harminchárom méter hosszú, huszonhárom és fél méter széles templom. Kelet felé nyílt az előcsarnoka, nyugati o...
Református templom Református templom, Mezőtelki
Nagyváradtól 31 km-re Kolozsvár felé, a Sebes-Körös bal partján fekvő magyar falu neve először az 1291–1294-es püspöki tizedjegyzékben jelenik meg, Teluky formában, 1366-ban Thelky, 1851-ben Mező-Telki. A Telki helynév a magyar telek – szántásra alkalmas, trágyázott f...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink