Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Kozma és Damián görögkatolikus fatemplom Szent Kozma és Damián görögkatolikus fatemplom, Lukó (Venéce)
A Sáros megyei Venéce falu fölötti dombon 1703 és 1708 között épült fel a különleges formájú és szerkezetű fatemplom. A különböző tömegekből és épületrészekből álló épület minden bizonnyal több építési fázisban jött létre. A kő alapon fából ácsolt, boronafal�...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Doborka
A Szebeni-havasokhoz tartozó Szerdahelyi hegyág É-i részében, a Doborkai patak mellett fekszik Doborka község 1309-ben Dobrica, 1330-ban Duburka, 1334-ben Doborca, 1488-ban Doborcka néven jelentkezik az okiratokban. 1309-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa, János szerepe...
Bittó-kripta Bittó-kripta, Sárosfa
A kis csallóközi magyar falu déli szélén, a fő utca nyugati oldalán találjuk a temetőt. Ennek főbejáratával szemben, a tornyos ravatalozó mellett áll a sárosfalvai Bittó család kriptája. A kis méretű kripta historizáló neoromán stílusban épült a 19. század második fel�...
Református templom Református templom, Halmi
Az egykor Szent György tiszteletére szentelt templom alaprajzi szerkezete (téglány hajó, a nyolcszög öt oldalával záródó kétszakaszos szentély) a 14. századi építésre utal, ugyanakkor a szentély keresztboltozata, s a csúcsíves diadalív északi homlokfalában látható kőkeretes...
Carlton Hotel Carlton Hotel, Pozsony
Az egykori pozsonyi Sétatér keleti végében, a Nemzeti Színház és a Redout közelében álló, ma igen nívós, négycsillagos szálloda helyén már a 13. században is fogadó állt A hattyúhoz néven. 1760-tól pedig A három zöld fához címzett vendéglő működött itt. Az épületet...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink