Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Evangélikus templom Evangélikus templom, Dobrapatak
Gömör északnyugati részében, mély és szűk völgy mélyén meghúzódó kis szlovák település. Evangélikus temploma a község peremén épült 1791-ben. Tipikus \"toleráns\", vagyis a II. József-féle türelmi rendeletnek megfelelően, a 18. század végén létrejött építmény....
Az Istenszülő elszenderülése ortodox katedrális Az Istenszülő elszenderülése ortodox katedrális, Szatmárnémeti
A bizánci rítusú kereszténység emberemlékezet óta jelen van Szatmárban. Noha az ellenreformáció idején visszaszorult, soha nem tűnt el egészen. A szatmárnémeti ortodox templom 1937–1938 között épült a bukaresti G. P. Liteanu tervei alapján. Az épület szabályos négy...
Mirbach-palota Mirbach-palota, Pozsony
A ferences templom főbejáratával szemben emelkedő, látványos palotát Michael Spech pozsonyi serfőző építtette 1768-1770. között. A két emeletes, kései barokk stílusú, nyeregtetős ház szimmetrikus, 11 tengelyes főhomlokzatán érdekes módon két kocsibehajtó kapu is található,...
Mária segíts bazilika Mária segíts bazilika, Ptujska Gora
A templomot 1389-1410 között gótikus stílusban építtették a walseei és ptuji főurak, köztük a Cillei család. Keletelt tengelyű, sokszögű szentélyzáródású, gótikus csarnoktemplom. Nyugati végén sokszögalaprajzú, gúlasisakos torony nyúlik az égbe. A templom körüli erődí...
Arxavia-erőd Arxavia-erőd, Câinenii Mari
A Vöröstorony-szoros déli kijáratánál, a Déli-Kárpátok lejtőjén, a hegyvonulatot áttörő Olt folyó kanyarulatában, a jobb part fölé emelkedő lapos dombhátra épült Arxavia erődje. Nagyszeben (Sibiu) felől a 7. számú főúton jutunk át Râmniciu Vâlcea felé autózva a fest�...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink