Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Városháza Városháza, Lőcse
Lőcse a Magas Tátra előhegyeit képező Lőcsei-hegység (Levočské vrchy) déli nyúlványa előtt, fontos középkori kereskedelmi utak találkozásában terül el, a Lőcse-patak (Levočsky potok) völgyében. Ezt a területet már a középkorban is Szepességnek (szlovákul: Spis\', német�...
Nepomuki Szent János plébániatemplom Nepomuki Szent János plébániatemplom, Ágostonlak
A 16. században a vlach jog alapján alapított település újkori sorsa összeforrott a 18. században a közelben nyitott vasércbányával, illetve az érc feldolgozására a 19. században létesült hámorral. 1899-ig viselt hivatalos Závadka nevét is a vasipart szorgalmazó, egykori birtok...
Szent Család kegykápolna Szent Család kegykápolna, Lorettom
Noha a falu területén már a bronzkor óta van élet, a jelenlegi települést viszonylag későn, a 17. század közepén alapították. Első bírája 1651-ből ismert. A nevet az olasz Loreto-ról kapta, hiszen a hely búcsújáró templomának udvarán felépítették a loretoi \"Szent Család...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Klenóc
Az írott forrásokban először a XIV. században említett Klenóc nagyközség temploma központi fekvésű, északnyugat-délkeleti orientációjú. 1787-ben épült egy középkori templom helyén. A régi templomból csak kevés maradt meg, beépítve az újba: a bejárati rés, amely bordás...
Szent-Ivány kastély Szent-Ivány kastély, Beje
Az Árpád-kori eredetű faluban a Szent-Ivány család a 19. században szerzett jelentős birtokokat. A reprezentatív, ma is álló kastélyt ifj. Szent-Ivány József a falu közepén, jelentős méretű parkkal övezve, nem kizárt, hogy korábbi kastély helyén építtette fel . A földszinte...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink