Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szentlélek-kápolna Szentlélek-kápolna, Gyepűfüzes
A település nevét arról a fűzfákkal benőtt területről kapta, amely a honfoglalás idején a gyepüvonal része volt. Magát a települést 1221-ben említik először. A középkorban a vasvörösvári uradalom része. Az Erdődy család 1499-től birtokolta. A hatszög alaprajzú, egy...
Árokalja vára Árokalja vára, Árokalja
A Mezőség É-i felében, a Szamos-melléki dombvidék Sajói ágában, az itt ÉNY-ra tartó Sajó bal partján fekszik Árokalja község. Árokalja falutól DK-i irányban, a Szeretfalva felé vezető út Ny-i oldala fölött húzódó hegysor egyik É–D-i irányú nyúlványán áll a vá...
Szentlélek-ispotály Szentlélek-ispotály, Galgóc
Hozzávetőlegesen kelet-nyugati tengelyű, két traktusból álló, nyeregtetős, egy szintes épület, a nyugati traktus teteje fölött karcsú, fából készült huszártoronnyal. Utóbbi szárnyon gótikus nyílászárók, részben a falazatban helyreállítva. A keleti szárny eltérő arány�...
Református templom Református templom, Dálnok
A meglehetősen nagy kiterjedésű falu központjában, enyhe magaslaton áll a keletelt, középkori, Szent Katalin titulusú templom. Az első templomról nem maradt fenn írásos adat, de ezt a templomot alakították át az 1520-as években, amikor az Erdélyben ritka sokszögzáródású, bolto...
Szent Miklós görögkatolikus fatemplom Szent Miklós görögkatolikus fatemplom, Oroszsebes
A kicsiny zempléni ruszin falucska legfontosabb műemléke a település kelet-nyugati főutcájától északra, a település fölé emelkedő domb oldalában, fáktól övezett, kis tisztáson, festő helyszínen található, csapolt gerenda falú fatemplom. Az 1720 és 1730 között felépü...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink