Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Plébániatemplom (volt ciszterci kolostor) Plébániatemplom (volt ciszterci kolostor), Borsmonostor
Az Árpád-kori eredetű település korai évszázadait alapjában határozta meg, hogy Miskolc nembeli Domokos szlavón bán 1190. körül jelentős, Sopron megyei birtokot adományozott egy itt felépítendő ciszterci kolostor számára. Ezzel egy jeruzsálemi zarándoklatra tett fogadalmát kí...
Volt Takarékpénztár (Helytörténeti Múzeum) Volt Takarékpénztár (Helytörténeti Múzeum), Torontálvásárhely
A Torontál-Vásárhelyi Takarékpénztár Részvénytársaság 1891-ben alakult meg. A hivatalos cégbejegyzés szerint "Ezen részvénytársaság korlátolt felelősségű szövetkezet az 1891. évi márczius hó 26-ik napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint...
Valkó vára Valkó vára, Valkóváralja
A Réz-hegység északi lábánál, az egykori Kraszna vármegyében, a délkeletről jövő és itt északkeletre forduló Berettyó-patak két partján fekszik Valkóváralja (Subcetate) község. A település feletti 422 méter magas sziklás hegy platóját az egykori Valkó vára romjai koron�...
Kereskedelmi akadémia Kereskedelmi akadémia, Nagybecskerek
Az épület a Kereskedelmi Akadémia részére készült Kiss István építész és professzor tervei alapján 1892-ben. Kiss a firenzei reneszánsz palotaépítészet elemeit használta fel; a kivitelezéskor nagyobb tér és szabadság állt rendelkezésére, mint a Városi Múzeum (Pénzügyi Pa...
Kommandói Sikló Kommandói Sikló, Kommandó
A Kovászna megyében található keskeny nyomtávú iparvasúti hálózat része a kommandói, amely a Háromszéki-havasok hegyközi medencéjében levő fakitermelő telepet kötötte össze a Szepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely és Bereck között közlekedő normál nyomközű vasúthálózatt...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink