Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Pazini vár Pazini vár, Pazin
A pazini vár első fennmaradt írásos említése a 10. század végéről való, feltehető, hogy ebben az évszázadban épült fel a poreč-i püspökség keleti birtokközpontjaként. A vár körül alakult ki a katlanszerű völgyben a középkori város. A 12. század végén a görzi/goricai...
Cserey-kúria Cserey-kúria, Imecsfalva
A forrásokban csak későn, a 16. században megjelenő Imecsfalva egyik legjelentősebb épülete a Cserey család 17-18. században épült kúriája. (A pontos építési dátum nem ismert, a hagyomány 1613-at említ, de ennek bizonyítéka a helyszínen nem lelhető fel.) A tipikus székely ki...
Unitárius templom Unitárius templom, Homoródjánosfalva
1334-ben Lőrinc pap szerepel a pápai tizedjegyzékben Villa Eyanis plébánián. Ez talán Homoródjánosfalva (Ioneşti) településre vonatkozik, de még nem bizonyos az azonosítása. 1448-ban Jánosfalva néven jelentkezik az oklevelekben. Az 1567. évi regestrumban 11 kapuval jegyzik. Kö...
Odescalchi-kastély Odescalchi-kastély, Kicő
Az olasz eredetű hercegi család sarja, Odescalchi Arthur (1836-1925) a történelem iránt érdeklődött szenvedélyesen: régi tárgyakat gyűjtött, történelmi tárgyú cikkeket publikált, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság alapító és választmányi tagja, valamint Magyar Tud...
Oláh-kastély Oláh-kastély, Cinfalva
Szabadon álló, "L" alaprajzú, kétszintes, kontyolt nyereg tetős, cseréppel fedett épület, melynek sarkait két kör alakú "bástyával" erősítették meg. A várkastélyt a 16. században Oláh Miklós építtette reneszánsz stílusban. Homlokzatai ma simák és szinte dísztelenek. Egyen...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink