Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Mirbach-palota Mirbach-palota, Pozsony
A ferences templom főbejáratával szemben emelkedő, látványos palotát Michael Spech pozsonyi serfőző építtette 1768-1770. között. A két emeletes, kései barokk stílusú, nyeregtetős ház szimmetrikus, 11 tengelyes főhomlokzatán érdekes módon két kocsibehajtó kapu is található,...
Unitárius templom Unitárius templom, Homoródszentpéter
A falut 1567-ben a regestrum Zenth Péter néven 9 kapuval jegyzi. 1576-ban Szent Péterként jelölik a források. Neve Szent Péter tiszteletére épített középkori templomáról tanúskodik. Maga a templom is középkori formákat őriz. Erre a korra jellemző sokszögzáródású szentél...
Coburg Gothai Ágoston emléktáblája Coburg Gothai Ágoston emléktáblája, Sztracena
A széles európai kapcsolatokkal rendelkező Szász Coburg Gothai család házasság révén jutott birtokhoz a környéken. Ferdinand Georg August von Sachsen–Coburg–Gotha herceg (1785-1851) 1816 november 30-án Bécsben nőül vette csábrági és szitnyai Koháry Mária Antónia herc...
Szent József-oszlop Szent József-oszlop, Cinfalva
Cinfalva különösen gazdag ún. szakrális kisemlékekben. Az 1671-ben állított, kőből faragott, barokk stílusú kőoszlop Szent Józsefet ábrázolja, karján a gyermek Jézussal. A szobor négyszögletes hasáb alakú talapzaton nyugszik. A faluban jelentős a török korban ide vándor...
Szűz Mária plébániatemplom Szűz Mária plébániatemplom, Lőcseszentanna
A község egyike volt a Szepesség kiváltságolt szász településeinek. Az újkorra viszont népessége fokozatosan szlovákká lett. A település szélén áll az annak látványában jelentős elemként megjelenő Szűz Mária templom. Ez egy középkori eredetű épület. Gótikus stílus...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink