Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Mihály plébániatemplom Szent Mihály plébániatemplom, Galgóc
Jelenlegi formájában keletelt, háromhajós, nagyméretű gótikus épület, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel, nyugati részén jellemzően reneszánsz stílusú toronnyal. A templomtól északkeletre a később épült Szent Anna kápolna áll. A Szent Mihály titulusú te...
Szent Margit kápolna Szent Margit kápolna, Csíkszentimre
A Margit-kápolna a község határában, egy dombon áll. Két magas és keskeny csúcsíves ablaka, leszelt ívű ajtókerete és egy XII. századbeli falfestmény töredéke az északi falon igazolja a korát, ezek a festmények nagyon értékesek a kápolna düledező falai védik és óvják ő...
Tájház és múzeum Tájház és múzeum, Avasújváros
A múzeummá alakított házat Avasújvárosból vásárolták egy másik telekről, ahonnan a főút mellé költöztették át, a látogatók által jobban megközelíthető helyre. A tájház 2009-ben nyitotta meg kapuit. Építészetileg, valamint a belső berendezés szempontjából a magya...
Régi temető Régi temető, Igló
Az Árpád-kori eredetű település a Szepesség egyik legnagyobb városa, 1778-tól (a Lengyelországnak elzálogosított szepesi városok visszakerülte után) egészen 1876-ig (a szász önkormányzat megszűntéig) formálisan is a terület igazgatási központja volt. Történetét végig a t�...
Szent Mihály Arkangyal római katolikus plébániatemplom Szent Mihály Arkangyal római katolikus plébániatemplom, Alsóschönborn
A falu magyar neve Schönborn, amely megegyezik a német elnevezéssel. Egy 1484-ben keletkezett adománylevélben Kisfalunak nevezték, egy 1495-ös irat pedig Kisújfaluként említi. Az 1649-i úrbérben Munkácsújfaluként szerepel. Lakosai, mint a munkácsi uradalom jobbágyai, a várban kül�...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink