Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szentháromság-oszlop Szentháromság-oszlop, Kassa
A nagy múltú kassai Domonkos templom és kolostor által dominált piactér keleti szélén, a poligonális templomszentélytől keletre, kis vaskerítéssel kerített terület közepén emelkedik a homokőből faragott, barokk stílusú Szentháromság-oszlop. Hasáb alakú alső elemének előoldalán domború megformálású c...
Református templom Református templom, Hanva
Az Árpád-kori eredetű magyar faluról az első, fennmaradt írott források a 13. században tesznek említést. Középkori temploma, a Hanva nemzetség monostora, melynek mára nyoma sem maradt, a Templom-dombon állt. A helyén emelt, ma is álló templomépület a legjellegzetesebb klasszicista református tem...
Révay család mauzóleuma Révay család mauzóleuma, Kisselmec
A múltját a középkorba visszavezető Révay-család eredetileg a délvidéki Szerémségben rendelkezett birtokokkal. A török katonai fenyegetés, majd dúlás elől menekülve költöztek át - számos Dél-alföldi nemesi családhoz hasonlóan - a Felvidékre a 16. században. Turóc megyében szereztek jelentős birtoko...
Bocskai-Mikes-várkastély Bocskai-Mikes-várkastély, Baca
Az Ilosvai-hegység déli lábánál fekvő Baca község nyugati szélén emelkedő kastélydombon állt valaha a bacai várkastély, melynek némi romjai még ma is fellelhetők. A faluba nyugatról beérve földúton jobbra fordulunk és 200 méter után érjük el a várkastély dombját. Először Bocskai István erdélyi fe...
Hármashatárkő Hármashatárkő, Türke
A vesztes nemzetek, így a magyarság számára is gyászos véget érő, öt éves öldöklés, az I. Világháború végén a győztes nagyhatalmak és csatlósaik felosztották az Osztrák-Magyar Monarchia területét, anyagi javait, lakosságát. Az úgynevezett \"békekötések\" - melyek kimunkálásába a vesztes nemzetek kép...

Lieber Besucher!

Der Határeset (Grenzenfall) ist einvon dem Kunstdenkmal.hu Program hervorgebrachtes Portal, um dieBaudenkmalevom Karpatenbecken, als Kulturumgebungzu entdecken. Das Portal wird durch die berufliche Hilfe eines Ungarischen Nationalkomitatsvereines, dessen Name ICOMOS ist, verwirklicht werden.

Unser Ziel ist eine auf einheitliche Prinzipien gebaute Datenbank zu stiften, die teilweise mit einem Wettbewerb, wo man Punkte erwerben kann, teilweise spielend, aber von irgendwem erweitert werden kann. Die Datenbank zielt die Baudenkmale von einer vielfältigen aber kulturell einheitlichen Fläche, dem Karpatenbecken zu enthalten. Wir sprechen absichtlich nicht von Kunstdenkmalen, sondern von solchen Gebäuden, die auch historische, architekturgeschichtliche, kunstgeschichtliche Werte haben. Wir wissen nämlich, dass in den verschiedenen Ländern der Begriff 'Schutz' verschieden ist. Wir suchen deshalb nicht nur die Geschützte, sondern die Wertvollende, die Bewahrende, die wir auch darstellen möchten, unabhängig davon, ob das Gebäude gegenwärtig unter Schutz steht, oder nicht.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink