Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Városháza Városháza, Lőcse
Lőcse a Magas Tátra előhegyeit képező Lőcsei-hegység (Levočské vrchy) déli nyúlványa előtt, fontos középkori kereskedelmi utak találkozásában terül el, a Lőcse-patak (Levočsky potok) völgyében. Ezt a területet már a középkorban is Szepességnek (szlovákul: Spis\', németül: Zips) nevezték. Lőcse évszá...
Braun-ház Braun-ház, Szentjobb
Utcasorban, fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, nyeregtetős épület. A 19. században építették. Tetőzete bádoggal borított. A lábazatos épület utcai homlokzatán három egyenes lezárású ablak látható. Cserepes koronázópárkánya fölött, az épület oromfalán két kis szellőzőnyílás található. Udvari...
Batthyány-kastély Batthyány-kastély, Radafalva
A település a középkorban királyi harmincad-vám szedő hely volt, emiatt Pannónia határának is nevezték. A terület 1524-ben került a gróf Batthyányi család birtokába. A kastélyt gróf Batthyány Imre 1750-ben gazdasági funkciójú udvarház céljából építtette, barokk stílusban. 1890-es átépítése során...
Unitárius templom Unitárius templom, Árkos
Árkos (Arcus) falu 1332-ben Arkus néven jelentkezik az okiratokban. Az 1463-ban kiadott oklevél Árkus formában írja. Az 1567. évi regestrum Árkos néven 30 kapuval jegyzi. 1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Pál a pápai tizedjegyzék szerint 12 régi és 2 liliomos banálist fizet,1333-b...
Evangelikus templom Evangelikus templom, Tornalja
A Trianonban Csehszlovákiához került település az 1920-as években indult ismét fejlődésnek. Ekkor épült a Járási Hivatal székháza, a Földhivatal és az új Városháza épülete, miközben az egyházak is új templomokat emeltek. Elsőként a katolikusok temploma épült fel 1931-ben, majd 1933-ban az új evangél...

Dear Visitor!

HATÁRESET (Borderline Case) is a project of the muemlekem.hu portal for putting a spotlight on the built heritage of the Carpathian Basin as a cultural environment, which it is attempting to accomplish with the expert assistance of the Hungarian National Committee of ICOMOS.

Our goal is to create a database that anyone can contribute to that is based upon unified principles - in part in the form of a competition for scoring points in a playful spirit - focusing on the built monuments of the Carpathian Basin, an area that creates a cultural unit through its diversity. Intentionally it deals not only with listed historic monuments, but historic buildings or structures with value in terms of history, architectural history or art history, since the idea of preservation and listing is different in the various countries. We look for and attempt to display not only the listed structures, but those that have value and are worthy of preservation, irrespective of their current protected status.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink