Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Gice
Az Árpád-kori eredetű magyar falu a 12-13. században keletkezett. Központjában álló, ősi (plébánia) temploma a fennmaradt írott forrásokban a 14. században jelenik meg, de feltételezhető, hogy központi magja ennél korábbi, román kori építmény. Ehhez később keletről egy poligonális záródású, gótikus,...
Vasútállomás Vasútállomás, Késmárk
Késmárk, az egykori nagy hatalmú, gazdag és fontos szepesi szász város - és egyben az egész régió - gazdasági jelentősége az ország központi részéhez képest az újkorban fokozatosan csökkent. A fő kereskedelmi utak, vasútvonalak éppúgy elkerülték Késmárkot meg az ország ezen részét, mint a jelentőseb...
Szentmihálykő vára Szentmihálykő vára, Tótfalud
Az Érchegység Ompolymelléki (Zalatnai) hegysorának K-i részében, az itt ÉK-re tartó Ompoly jobb partján, a D-DK-ről érkező Tótfaludi-patak torkolatánál fekszik Tótfalud (Tăuţi) község. A falu fölötti Szentmihálykő tetejét a magaslatról elnevezett Szentmihálykő (Szádkő) várának romjai koronázzák....
Szent Fülöp és Jakab Apostolok plébániatemplom Szent Fülöp és Jakab Apostolok plébániatemplom, Vitfalva
A szepesi cipszer falu Árpád-kori eredetű, nevének első említését a fennmaradt írott források az 1200-as évekből őrzik. A település közepén emelkedő, ma kissé jelentéktelen külsejű, keletelt tengelyű temploma a 13-14. századok fordulóján épült fel, korai gótikus stílusban. A nyereg tetős, ma vörösre...
Tájház Tájház, Kisgérce
A Turc községbeli Kisgércéről vásárolt ház az ugocsai szórt típusú települések jellemző lakóépületeinek egyike. Eredetileg 1920 körül készült, építőanyagának legjelentősebb hányada fa. A domboldalakra épült házak hagyományos építési rendje szerint, az alapot a helyi bányákból kitermelt kőből rakták,...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink