Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Höltövény vára Höltövény vára, Krizba
Brassótól kb. 30 km-re É-ra, a Persányi-hegység K-i szélén fekszik Krizba (Crizbav) falu. A település ÉNy-i határában, egy órányi járásra, az 1002 m magas Várhegy sziklatetején találjuk Höltövény várának romját. A nyugati oldalon lévő Bálványos-tetővel egy sziklageri...
Batthyány-vár Batthyány-vár, Városszalónak
A 12. századból áll még a várban az Öregtorony, amelynek aljában a 15. században pénzverő műhely működött, a várban kápolna, lovagterem található. A várban látható az Európai Békemúzeum, itt működik az Európai Békeegyetem is.
Magyarvár Magyarvár, Alsótömös
Alsótömöstől dél felé haladva az E60-as főúton, a község után kb. 3 km-es távolságban érünk a Tömösi-szoros azon szűkületébe, ahol az út keleti oldalán a Magyarvárnak nevezett, kb. 15 m relatív magasságú (tszfm.: 771 m) domb emelkedik. A magaslat korábban a „Hammas&#...
Római katolikus plébániatemplom Római katolikus plébániatemplom, Barót
Barót, a hajdani Miklósvárszék egyetlen mezővárosa, az okleveles források szerint Háromszék legkorábbi helységei közé tartozott. 1224-ben a székely szállásterület határaként említik. Később, az 1332–1334-es pápai tizedjegyzékben a dézsmát fizető helységek névsoráb...
Lázár-kastély Lázár-kastély, Gyergyószárhegy
A Lázár-kastély Székelyföld egyik legfontosabb világi jellegű műemléke, Bethlen Gábor fejedelem fiatalkori éveinek színhelye. A fejedelem unokatestvére, Lázár IV. István, Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főkirálybírója 1629-31 körül egy korábbi udvarházat elbontva egy nagy...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink