Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent András temető Szent András temető, Pozsony
A Szent András-temető Pozsony egyik legfontosabb, legrégebbi és legnagyobb történeti korú sírkertje. 1784 körül keletkezett, az Újváros városrész keleti peremén. A 20. századra alaposan megnőtt területű sírkertet ekkorra \"körbenőtte\" a város, megállítva addigi terjeszkedését. Az 1970-es években a...
Hármas híd Hármas híd, Ljubljana
A mai Szlovénia fővárosának központját és a modern Ljubljanát összekötő, fontos útvonal a centrumtól északnyugatra szeli át a Ljubljanica folyót. Itt ma egy egészen különleges, három hídból álló hídcsoport áll. E helyen az első hídról 1280-ból vannak adataink. Ezt Régi hídnak (Stari most) nevezté...
Honvéd emlékmű (ma: Štúr szobor) talapzata Honvéd emlékmű (ma: Štúr szobor) talapzata, Lőcse
A forradalmi honvéd hadsereg Komáromból Görgey Artúr vezetésével a Felvidéken keresztül kelet felé törő erői 1849. január végén értek el Igló és Lőcse közelébe. A továbbhaladásukhoz egyetlen lehetőségként át kellett törniük a Branyiszkói-hágón. A Guyon Richárd ezredes által vezetett honvéd sereg - s...
Szent Márton plébániatemplom Szent Márton plébániatemplom, Csíkszentmárton
A falu 1333-ban jelentkezik a forrásokban de Sancto Martino néven. 1567-ben a regestrum 47 kapuval jegyzi és a faluhoz tartozó Csekefalvát meg 32 kapuval. 1569-ben Zent Márton, 1570-ben Zenttmarton, 1638-ban Szent Márton formában szerepel. Középkori templomát 1749-ben lebontották s helyette újat é...
Házsongárdi temető Házsongárdi temető, Kolozsvár
1585-ben alapított városi temető. Mind a síremlékek művészettörténeti értéke, mind az itt eltemetett személyek okán Erdély legjelentősebb temetője. A 2009-es felmérés 250 egyedi védelemre méltó síremléket írt le. Erősen veszélyeztetett.

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink